Národní dům Ústí nad Labem

Větší část ulice Velká Hradební vznikla na místě středověkých městských hradeb zbořených ve 40. letech 19. století. Na místě dnešního Národního domu v roce 1853 postavil ústecký měšťan Anton Schmidt obytný dům čp. 732; větší část domu sloužila jako hostinec.

Součástí hostince byla od počátku kuželníková dráha a rozsáhlá letní zahradní restaurace se zahradním salonem, který sloužil i pro hudební produkce. Theresie Schmidtová, vdova po zakladateli hostince v roce 1877 nechala zahradní salon přestavět na taneční sál, v roce 1882 taneční sál ještě rozšířila a přistavěla jídelnu a hostinské pokoje. Taneční sál a jídelna zůstaly zachovány a v letech 1895 - 1899 stavebně upraveny do podoby, kterou má Národní dům v součastnosti. Celý Národní dům se stal za I. republiky důležitým kulturním a společenským centerm ústecké české menšiny. V suterénu budovy (vstup z Velké Hradební) bylo české nakladatelství a knihkupectví Otomara Bukače a výčep s hostinskou místností. V prvním patře sál s jevištěm, galerie, šatna, restaurace a spolková místnost, ve druhém patře další dvě spolkové místnosti, lázeň a 7 hostinských pokojů.

Po roce 1945 byl v objektu zřízen "Dům osvěty" s divadelním sálem a restauračním provozem. V 50. letech fungoval "Dům osvěty" jako kulturní dům Krajského svazu řemeslnicko - výrobních družstev v Ústí nad Labem.

V 60. letech sídlila v Národním domě městská správa kulturních zařízení. V roce 1966 - 1971 ?? v suterénu domu působilo ústecké Kladivadlo, později Činoherní studio, v 80. letech sloužil suterén první vietnamské restauraci v republice "Haiphong" provozované interhotelem Bohemia. Od 70. let byl provozovatelem domu ONV v Ústí nad Labem, který do kancelářských mistností umístil odbor kultury ONV, Okresní kulturní středisko, Severočeské nakladatelství a redakci novin Sever. Počátkem 70. let byla provedena poslední přestavba objektu, výrazně se změnila především fasáda domu. Po zániku ONV se okresní kulturní středisko přeměnili na Kulturní a společenské středisko města Ústí nad Labem.

23. listopadu 1989 v sále domu bylo založeno ústecké Občanské fórum.

V roce 1991 vzniklo kulturní středisko MO Ústí nad Labem - město, které se vrátilo k původnímu názvu "Národní dům".

http://www.narodnidum-ul.cz