Jablonec přispívá na soukromé školky

Od září 2014 podporuje Jablonec rodiny s dětmi od dvou do sedmi let, které nebylo možné umístit do městských mateřských škol. Podporu dle přísných pravidel poskytuje město jako příspěvek na školné v soukromých zařízeních ve výši 1000 Kč na měsíc a dítě. Jablonečtí radní schválili její poskytování i v dalším roce a navýšili ji na 1 500 korun pro děti, které k 1. 9. 2017 dovrší 2,5 roku. Podmínkou však zůstává, že nebyly přijaty do MŠ.  

Příspěvek pomáhá při umísťování dětí mladších tří let, které kvůli kapacitě nepřijaly školky zřizované městem nebo i starších dětí, jež se např. přistěhovaly v průběhu roku do Jablonce, a dětí se zdravotním omezením. Podpora rodin ze strany města zároveň pomáhá soukromým subjektům, které ve městě provozují předškolní zařízení. 

Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou se dlouhodobě daří umísťovat do mateřských škol všechny děti, které přijdou k zápisu a k začátku školního roku dovrší 3 roky. Každoročně také jablonecké školky pojmou téměř stovku dětí mladších tří let. 

„Kapacity jabloneckých školek zatím dostačují. V souvislosti s novým zákonným opatřením, které ukládá 5letým dětem povinnost absolvovat předškolní vzdělávání se ale obáváme, že děti, kterým budou tři roky v průběhu příštího roku, budeme umisťovat obtížněji,“ konstatuje Zdeňka Květová, vedoucí odd. školství. V této souvislosti rada města schválila navýšení příspěvku na 1500 korun jako příspěvek na školné v registrovaném soukromém školském zařízení pro děti, které k 1. září 2017 dovrší 2,5 let věku a nepodařilo se je umístit do mateřské školy zřizované městem. Zvýšený příspěvek by rodiče mohli čerpat maximálně po dobu jednoho roku, poté se předpokládá, že místo ve školce pro své dítě získají. 

„Každoročně je na tyto příspěvky vyčleněna částka 284 tisíc korun, částka by měla bez problémů vystačit i po navýšení příspěvku 2,5letým dětem,“ konstatuje náměstek primátora pro oblast humanitní Miloš Zahradník.

Proces poskytování příspěvku na „školné“ zůstává ve stejném režimu jako v minulých letech, tzn. prostřednictvím zaregistrovaného a prověřeného soukromého subjektu, který rodičům sníží poplatek za své služby o příspěvek města, přičemž soukromé zařízení musí zajišťovat výchovně-vzdělávací služby dle stanovených standardů.