Zastupitelstvo ÚK schválilo 21 projektů financovaných z Fondu Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 22. února 2012 schválilo 21 projektů, které budou spolufinancovány z prostředků Fondu Ústeckého kraje. Mezi vybranými projekty je například vybudování dětského hřiště v Základní škole Varnsdorf, rekonstrukce budovy školy v obci Chodouny, likvidace černé skládky v obci Louka nebo rekonstrukce vodojemu v obci Pernštejn.

Pro financování projektů z Fondu Ústeckého kraje hlasovalo 45 zastupitelů z 46 přítomných. Celkový objem poskytnuté dotace činí 20,5 milionu Kč.

Z Fondu Ústeckého kraje jsou poskytovány dotace širokému spektru žadatelů, a to jak obcím a městům, tak i občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, apod. na různé aktivity v rámci celého kraje, které lze považovat za významné a přínosné pro Ústecký kraj.

Žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje přijímá a administrativně zpracovává odbor strategie, přípravy a realizace projektů, který je také správcem fondu. Projekty následně pracovní skupina. Doporučení pracovní skupiny následně projednává a o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku rozhoduje Rada Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Příspěvky ve většině případů tvoří max. 70 % z celkových nákladů. Fond poskytuje pouze účelové příspěvky. Příjemce příspěvku je povinen použít prostředky pouze v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy. Způsob použití účelových finančních prostředků podléhají kontrole orgánů Ústeckého kraje.

Přehled schválených projektů:
· Obec Lkáň - Odstranění nefunkčního vodovodu
· Městys Slavětín - Stavební úpravy Sokolovny na kulturně společenské centrum
· Obec Louka - Likvidace černé skládky
· SK Březiny - Revitalizace sportoviště
· Obec Pernštejn - Rekonstrukce vodojemu
· Obec Počedělice - Slavnostní setkání k příležitosti 20. Výročí spolupráce SDH Počedělice a STF Bühlau
· Autoškola Omega s.r.o. - Výcviková učebna, dopravní hřiště
· AniFest s.r.o. - MFAF AniFest 2012 / program pro veřejnost
· Město Duchcov - Zámek Duchcov – Proměny a animace
· Dům kultury a kino - Mezinárodní hudební festival 2012 – Děčínská kotva
· Statutární město Chomutov - Chomutovské rodinné zápolení 2012 – ROZA
· Obec Březno - Archivní rešerše českého menšinového školství na území Ústeckého kraje
· Památník Terezín - Terezínská tryzna 2012
· Globe production, s.r.o. - Ústecký kraj čte seniorům: Projekt na zvýšení životní úrovně lidí žijících v domovech pro seniory
· Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace - Vybudování zahrady pro MŠ (prolézačky, hrad, pískoviště apod.) na školní zahradě
· Obec Radonice - Celková rekonstrukce komunikace – Vintířov u Radonic
· Česká atletika, s.r.o. - Atletické soutěže mládeže
· Obec Křimov - Výstavba dětského hřiště na pozemku p.č. 31 v k.ú. Křimov
· Město Vroutek - Havarijní stav – výměna střešní krytiny budovy základní školy – pavilón B
· Město Žatec - Slavnostní zahájení regionální Galerie Sladovna v Žatci
· Obec Chodouny - Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ