Zastupitelé odsouhlasili znění Memoranda

Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou bylo schváleno znění Memoranda o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec (Memorandum).  

Schválení Memoranda předcházelo pětiměsíční vyjednávání představitelů Jablonce, Liberce a Libereckého kraje. „Jsem rád, že jsme Memorandum dopracovali až do tohoto znění, přestože nám chybí čas a informace, které získáváme až v rámci přípravy projektu prodloužení tramvajové linky č. 11. Neznáme například mnoho okolností, které se týkají investic. Považuji však za zcela zásadní, že jsme se shodli na financování linky, což je nezbytné pro podání žádosti o dotaci na projekt,“ vysvětlil primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Milan Kroupa s tím, že vítá rozhodnutí Libereckého kraje přispět významně vyšší částkou na provoz linky a následně, po splnění podmínek Memoranda, se férově přihlásit k plné výši úhrady za cestující mezi městy.

V úterý 22. května se Memorandum schválila Rada Libereckého kraje. „Budeme se dále podílet na financování tramvajové linky. Náš podíl postupně navyšujeme. Zatímco letos dáme 18 milionů, příští rok to bude již 25 milionů. Chceme pomoci oběma městům, aby tramvajová linka dále fungovala v plném rozsahu,“ uvedl hejtman Martin Půta. 

„Provoz tramvaje bude nadále zajištěn společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Liberec v současné době garantuje dopravnímu podniku úhradu celé prokazatelné ztráty v odhadované výši 86 milionů korun. Podle Memoranda se podíl města bude pohybovat ve výši 43 milionů korun. Budeme se také podílet na rekonstrukci a prodloužení tramvajové tratě do centra Jablonce nad Nisou. Chceme zachovat komfort pro cestující, kteří dnes vedle vlaku nebo autobusu budou moci i nadále cestovat mezi městy tramvají,“ dodal Jaroslav Zámečník, primátor statutárního města Liberec. 

Memorandum o spolupráci do konce května projednají i zastupitelstva Libereckého kraje a statutárního města Liberec. Dojde-li ke splnění podmínek, které jsou stanoveny v Memorandu o spolupráci, podíly smluvních stran na ročních nákladech hrazených za dopravní službu ve prospěch společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, budou od roku následujícím po roku, ve kterém došlo ke splnění zmíněných podmínek, následující výše plateb, a to Liberecký kraj 33 %, statutární město Liberec 50 % a statutární město Jablonec nad Nisou se bude podílet ve výší 17 % z celkových nákladů.

„Tramvajová linka č. 11 je důležitou spojnicí obou statutárních měst, která jsou svým ekonomickým potenciálem pro Liberecký kraj zcela zásadní. Zároveň lze očekávat, že její význam dále poroste díky napojení na ostatní druhy dopravy v Jablonci nad Nisou po dostavbě nového terminálu,“ uvedl Milan Kroupa a dodal, že provoz tramvajového spojení mezi městy je z hlediska finančních nákladů náročná, ale z ekologického hlediska se jedná o nejšetrnější způsob dopravy.