Z podmáčených luk je příjemné místo k odpočinku

Mlatové a kameny vydlážděné cestičky, lavičky, vodní plochy – to je nová tvář Doliny, louky podél Dolinského potoka na okraji Jablonce nad Nisou. Město plochu zrevitalizovalo za zhruba 4,5 mil. korun s přispěním milionové dotace z EU.

„Revitalizací podmáčených luk vzniklo příjemné místo, kam si Jablonečané rádi chodí odpočinout, prochází se tu maminky s kočárky, lidé sem přichází se svými psy. Území je díky novým cestám schůdnější a je zde přívětivé posezení u vody,“ konstatuje náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček. 

„Naším úkolem bylo meliorace z minulosti přerušit, aby voda více zůstávala v dané lokalitě. Vytvořili jsme biotop, který je zároveň i retenční nádrží. Z vodního koryta zmizel beton včetně podzemní části a potok se opět klikatí údolím, čímž se zpomalil odtok vody z území a podpořily přirozené samočistící funkce toku,“ doplňuje Petr Mikulášek z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.