Vládní „NE“ Ústeckému balíčku je špatnou zprávou pro slušné občany

Ústecký balíček - soubor legislativních změn předložený Ústeckým krajem ke schválení Parlamentem ČR narazil při projednávání Vládou ČR na její nesouhlasné stanovisko. Ústecké kraj vnímá zamítavé stanovisko vlády zejména jako porušení slibu pomoci Šluknovsku a špatnou zprávu pro slušné a pracovité občany, kteří musejí snášet excesy nepřizpůsobivé menšiny.

„Vládní zamítnutí Ústeckého balíčku je v rozporu s proklamovanou snahou rychle a účinně pomoci občanům ve Šluknovském výběžku a dalších vyloučených lokalitách. Tím, že jsme legislativní změny zpracovali, jsme suplovali roli státu. Jediné, co jsme chtěli a očekávali od vlády, bylo seriózní a odborné projednání. Místo toho však slyšíme jen výmluvy a to, že vláda má jiný názor. Trváme na tom, že naše návrhy jsou správné a věříme, že zákonodárci dají Ústeckému balíčku zelenou,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje. 

Návrh zákonné úpravy předložený Ústeckým krajem se zaměřuje na řešení problémů souvisejících nejen se životem v sociálně vyloučených lokalitách, ale také na drobnou kriminalitu po celé České republice. Celý soubor předložených legislativních úprav byl připravován odborníky na legislativní proces v souladu se závěry Bezpečnostní konference „Společně proti extremismu“ konané pod záštitou ministra vnitra České republiky Martina Peciny a hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové v říjnu 2009.  Ústecký balíček legislativních změn získal podporu starostů napříč celým politickým spektrem.
 
Předkládaný návrh počítá s úpravou stávající legislativy v otázkách zákonných opatření při zajištění bydlení osobám v hmotné nouzi. Dále se jedná o změnu  zákona o loteriích a jiných podobných hrách, zákona o správních poplatcích a zákona o místních poplatcích. Důležitá je také navrhovaná úprava trestního zákoníku posuzovat opakované páchání stejného přestupku jako trestný čin.
 
Významnou  změnou je také připravovaný návrh změny zákonné úpravy v oblasti veřejné služby. Tento návrh nebyl zatím Parlamentu ČR předložen z důvodu projednávání změny zákona o pomoci v hmotné nouzi v Parlamentu ČR.