Velký zasedací sál na radnici je opět v původní podobě

Radnice v Jablonci nad Nisou se může pyšnit novým slavnostním zasedacím sálem zastupitelstva. Po náročné rekonstrukci byl slavnostně otevřen v pondělí 30. října. Prvními hosty byli stávající zastupitelé a držitelé městských ocenění Pro Meritis. Rekonstrukční práce vyšly nakonec téměř o dva miliony levněji, než se předpokládalo.

Práce na obnově velkého zasedacího sálu do původní podoby, jak jej navrhl architekt Winter, probíhaly od konce května do konce října. Kompletně se měnila parketová podlaha, elektroinstalace, výmalba, světla i nábytek. Veškeré práce nakonec vyšly na 6,3 milionu bez DPH. Původní rozpočet 9 milionů se tak podařilo dodržet, a ještě se ušetřilo. 

„Vrátit radnici ducha 30. let alespoň do jejích interiérů a naplnit tak odkaz architekta Karla Wintera bylo mým předsevzetím. Poděkování patří všem, kteří se na rekonstrukci radničních interiérů podíleli fyzicky i mentálně. Děkuji tajemníkovi magistrátu Marku Řeháčkovi a celému provoznímu oddělení za konstruktivní přístup a náročnou koordinaci všech prací,“ řekl primátor Petr Beitl při slavnostním otevření velkého sálu.

Ač má nový sál původní historickou podobu, přítomnost moderních technologií je patrná. Zatímco kabely zůstaly důmyslně skryty, očím návštěvníků neuniknou reproduktory. Ty jsou potřeba k ozvučení sálu, jehož rozměry jsou vskutku úctyhodné, je 20,5 metru dlouhý, 8,5 metru široký a 7,1 metrů vysoký. 

Novým uspořádáním celková kapacita sálu klesla na 60 míst. I to je ale dostačující, protože jablonecké zastupitelstvo je třicetičlenné.  

Do velkého zasedacího sálu měli možnost Jablonečané nahlédnout u příležitosti dne památek 15. září, to byl ale ještě bez nábytku. Nyní už je kompletně zařízený a připravený pro ustavující zasedání nového zastupitelstva. Termín zasedání ještě není pevně stanoven, čeká se na rozhodnutí soudu ve věci žalob podaných na říjnové volby. 

Úpravy radničních interiérů

Rekonstrukce zasedacího sálu symbolicky završila snahu vedení města vrátit reprezentačním prostorám původní podobu z doby stavby radnice na začátku 30. let minulého století. 

V roce 2011 se upravovalo západní křídlo ve druhém patře, kde je kancelář primátora, následovaly úpravy radničních chodeb a dveří, postupná obnova některých kancelářských prostor. V roce 2014 došlo k rozsáhlé rekonstrukci parteru a jeho přeměna na informační centrum za 8,5 milionu. V roce 2015 byla zahájena obnova zasedacích místností ve 2. patře, v roce 2017 se představily dvě menší zasedací místnosti poprvé veřejnosti na den památek. Celková cena za jejich rekonstrukci je cca 6 milionů korun. V prosinci roku 2016 byl na schodišti slavnostně odhalen městský znak, který je kopií žulového znaku z radniční fasády. Úprava schodiště a pořízení znaku stálo necelých 230 tisíc korun. Na jaře 2017 se v radničním vestibulu poprvé rozsvítily dvě velké lucerny vyrobené podle původních výkresů architekta Wintera. Za zhotovení a instalaci luceren město zaplatilo 440 tisíc korun. Letošní rekonstrukce velkého zasedacího sálu tak završila kompletní obnovu reprezentačních prostor radnice.

Radniční okna

Opravy radničních oken v celkem osmi etapách proběhly od roku 2011 do roku 2017.  Dubová okna v zasedačkách získala červenohnědou lazuru, ostatní jsou v odstínu historicky správné vanilkově žluté. Renovace a repase radničních oken stála celkem 13 milionů korun, přičemž součet dotačních peněz na jednotlivé etapy činí 3,7 milionu korun. 

Fasáda budovy radnice

První velkou opravou prošla fasáda radnice v letech 1987-1989. Použitá technologie byla ale nevhodná pro místní klima, omítka se začala záhy odfukovat, opadávat a stav byl stále méně utěšený. 

Od července do prosince 2004 se opravily omítky radničního dvora nákladem 5,5 milionu korun. K radikální rekonstrukci fasády s návratem k původní barevnosti město přistoupilo v roce 2016. První etapa se týkala západní strany radnice a věže a náklady přesáhly 13 milionů korun. 

V roce 2017 se dokončovala věž a v plánu byla oprava fasády strany jižní a východní. Harmonogram zpozdil nedostatek pracovních sil, takže finální omítky včetně klempířských prvků a opravy balkonu provedla firma až letos. Druhá etapa oprav vyšla na 8,1 milionu. Poslední, severní strana radniční budovy přišla na řadu letos na podzim. Základní jádrová omítka přes zimu vyzraje a příští rok bude fasáda dokončena. 

Za opravy fasády, exteriéru i interiéru věže a aktivní bleskosvod, který se na vrchol věže instaloval letos, město dosud zaplatilo téměř 23 milionů korun, z čehož byla 800 tisíc Kč dotace z programu Ministerstva kultury.