V Ústí nad Labem bude udělena umělecká cena česko-německého porozumění 2011

Uměleckou cenu česko-německého porozumění za rok 2011 získali prof. Marek Nekula a dr. Otfrid Pustejovsky. Oba nositelé ji převezmou 1. listopadu 2011 v 17 hodin v Císařském sálu Musea v Ústí nad Labem. Letošní ceny věnují fotografové Jan Jindra z Prahy a Petra Flathová z Mnichova.

Porota zároveň letos poprvé udělila dvě čestné ceny, a to Lence Holíkové a Klausi Fiedlerovi. Slavnostního předávání se zúčastní velvyslanec České republiky v SRN JUDr. Rudolf Jindrák a zástupce velvyslance Německé spolkové republiky v ČR dr. Ingo von Voß.

Dr. Otfrid Pustejovsky (*1934) je autorem řady překladů a publikací k českým dějinám, např. k pražskému jaru, křesťanskému protinacistickému odboji, postupimské dohodě a tzv. ústeckému masakru.
Prof. dr. Marek Nekula (*1965) působí jako vedoucí vzdělávacího centra Bohemicum při univerzitě v Řezně. Publikoval řadu příspěvků ke kulturním a literárním dějinám českých zemí, zabývá se m.j. jazyky Franze Kafky, němčinou v multilingválních městech střední a východní Evropy či problematikou židovství ve střední Evropě. 
Klaus Fiedler (*1942) vede v rámci Německé sociálnědemokratické strany (SPD) pracovní skupinu Euroregionu Elbe/Labe a angažuje se v partnerství měst Děčína a Pirny.
Lenka Holíková (*1965) stojí v čele Kulturního centra Řehlovice, ve kterém pořádá od roku 1999 česko-německé výtvarné sympozium „Proudění“.
 
Umělecká cena česko-německého porozumění vznikla v roce 1994. Od loňského ročníku ji udělují společně Spolek Adalberta Stiftera (Mnichov), Nadace Brücke/Most (Drážďany), Collegium Bohemicum (Ústí nad Labem), Pražský literární dům autorů německého jazyka, Mezinárodní umělecký spolek PRO ARTE VIVENDI (Berlín) a Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí (Praha). 
Mezi dosavadní držitele ceny patří mimo jiné Jiří Dienstbier, Hans-Dietrich Genscher, Ludvík Kundera a Reiner Kunze. V roce 2010 byli v Lipsku za účasti starosty Lipska Burkharda Junga oceněni politici Petr Pithart a Petra Ernstbergerová.