V Ústeckém kraji stoupl podíl spokojených občanů

Většina obyvatel Ústeckého kraje (64 %) je ráda, že žije v Ústeckém kraji. Změna oproti roku 2011 (61 %) představuje nárůst o tři procenta. Výrazně přibylo spokojených v nejvyšší věkové kategorii (60 a více let) a mezi obyvateli obcí s počtem 1-2 tisíce obyvatel. Údaje vyplývají z nedávného průzkumu veřejného mínění agentury STEM/MARK, který má Ústecký kraj k dispozici. Mírné zlepšení životních podmínek registrují takřka všechny významné sociodemografické skupiny.

Naprostá většina dotázaných považuje svoji životní úroveň za dobrou nebo spíše dobrou (74 %). Výrazně se odchylují studenti a učni (častěji hodnotí životní úroveň příznivě) a nezaměstnaní (častěji hodnotí životní úroveň nepříznivě). Problém nízké životní úrovně se koncentruje v okrese Děčín. Obyvatelé tohoto okresu sice tvoří zhruba pětinu obyvatel kraje, ale asi třetinu mezi lidmi s velmi nízkou životní úrovní.

Mezi naléhavé problémy Ústeckého kraje patří soužití Čechů a Romů (54 % jej považuje za mimořádně závažný, stejně jako v roce 2011) a nabídka pracovních příležitostí (pro 49 % je mimořádně závažný, v roce 2011 to bylo 38 %). Česko-romské soužití nebo pracovní příležitosti uvádějí jako největší problémy obyvatelé všech okresů kraje. Dále obavy ze ztráty zaměstnání (pro 42 % problém mimořádně závažný) a kriminalita (34 %). Významným problémem kraje je také dostavba dálnice D8 (mimořádně závažné pro 34 %). 
 
Ve srovnání s rokem 2011 zřetelně poklesly obavy ze stavu životního prostředí. Podle mínění respondentů by měl Ústecký kraj přednostně investovat například do zdravotní péče, podpory podnikání, oprav silnic a řešení situace ve vyloučených lokalitách.