V jablonecké nemocnici je nová rezonance

V pondělí 11. září byla do Nemocnice Jablonec umístěná nová magnetická rezonance od firmy Philips. Nahradila původní přístroj z roku 2009. Náklady na její pořízení se rovnají částce 34,5 mil. korun a nemocnice na úhradu použila prostředky z dotačního programu REACT – EU. Přístroj v jablonecké nemocnici je jedním z pěti v Libereckém kraji, znovu v provozu bude od 1. října.

„Před dvěma lety jsme připravili projektovou žádost v celkovém objemu 130 milionů korun a uspěli jsme,“ říká ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček s tím, že nemocnice za získané peníze pořídila nový mamograf (3,6 mil. Kč), dvacet endoskopů (26,6 mil. Kč) a rentgen za necelých 11 mil. korun. „To jsme nakoupili loni a už máme i proplacenou dotaci. Letos jsme pořídili nové CT v hodnotě necelých 49 mil. korun a tato položko je také už proplacená. A nyní jsme koupili magnetickou rezonanci za 34,5 mil. korun,“ popisuje ředitel Němeček a dodává, že kofinancování z prostředků nemocnice bylo minimální, neboť dotace byla stoprocentní. Nemocnice platila ze svého rozpočtu jen neuznatelné náklady ve výši asi 3,5 mil. korun. Mezi nimi bylo například vyříznutí otvoru ve stěně vyšetřovny magnetické rezonance, aby bylo možné přístroj do budovy umístit, a to tak, že jej na speciální plošině vyzdvihl do 1. patra jeřáb a dělníci jej potom přesunuli dovnitř.

Nová magnetická rezonance je standartní 1,5teslová, pro pacienta bude podle ředitele zřejmě největší výhoda v tom, že tunel má průměr asi o deset centimetrů širší. „Můžeme tak nyní vyšetřit i obézní pacienty, kteří se nám do původní rezonance nevešli,“ dodává Němeček.

Přístroj této kvality technicky a morálně vydrží sloužit zhruba deset let. Původní rezonance byla v Nemocnice Jablonec od roku 2009, ale v roce 2018 prošla upgradem. Ve všední dny se na magnetické rezonanci pracuje v prodloužených směnách a během nich se stihne kolem 22 vyšetření, přičemž jedno hradí pojišťovny v rozmezí 6 – 8000 korun. V současné době se nová magnetická rezonance připravuje na provoz, vyšetřovat se bude opět od začátku října.

REACT-EU jsou dodatečné finanční prostředky EU určené na zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19. Peníze podpořily vybavení nemocnic, modernizaci hygienických stanic, rozvoj integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury.