Ústecký kraj o privatizaci nemocnic nikdy neuvažoval

Ústecký kraj se ohrazuje proti smyšlenému tvrzení Jiřího Paroubka o údajných plánech na privatizaci krajských nemocnic. Výroky bývalého předsedy ČSSD předá kraj k právnímu posouzení, zda nedošlo k naplnění trestného činu šíření poplašné zprávy.

Pět nemocnic ve vlastnictví Ústeckého kraje sdružených pod Krajskou zdravotní bylo, je a bude i nadále výhradně ve vlastnictví kraje a současné vedení nepřipustí jakékoli návrhy na jejich privatizaci. „Výroky o privatizaci nemocnic ve vlastnictví Ústeckého kraje jsou zcela smyšlené bez jakéhokoli reálného základu. Jde pouze o snahu získat pozornost na úkor šíření strachu mezi lidmi. Nemocnice v Ústí nad Labem, Teplicích, Děčíně, Chomutově a Mostu budou nadále majetkem Ústeckého kraje Chceme pro naše občany zajistit tu nejlepší dostupnou zdravotní péči,“ řekl náměstek hejtmanky Pavel Kouda.

Společnost Krajská zdravotní vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice jednu páteřní síť zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Transformací nemocnic bylo rozhodnuto o významné změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v kraji. Společnost Krajská zdravotní je se svými bezmála šesti tisíci třemi sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji.