Ústecký kraj bude jednat s ministerstvem o obnově proplácení dotací z OP VK

Ve středu 18. července 2012 proběhne jednání mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o obnově pozastavených plateb z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Ústecký kraj odmítá, že by v rámci tohoto operačního programu postupoval v rozporu s platnou legislativou a schválenou dokumentací Řídícího orgánu.  

„Na jednání s ministerstvem školství jdeme s mírným optimismem. Věříme, že máme dostatek argumentů pro to, aby mohly být platby v poměrně krátké době obnoveny, alespoň u některých globálních grantů,“ uvedl Pavel Kouda, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje.

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji bylo dosud rozděleno 1,2 miliardy Kč (vyčleněno 1,4 miliardy Kč), což představuje 171 schválených projektů. Dosud bylo do programu celkem předloženo 607 žádostí o dotaci s požadovanou částkou 3,7 miliardy Kč. OPVK dosud podpořil více než 55 tisíc žáků, a pedagogů a v jeho rámci bylo vytvořeno přes 500 nových výstupů  - vzdělávacích programů, kurzů a vzdělávacích aktivit.