Ústecký balíček: Hlasování Poslanecké sněmovny je ostudné

Pravicový poslanci při včerejším hlasování o tzv. Ústeckém balíčku prokázali, že je problémy obyčejných lidí nezajímají. To, že dvě ze tří předkládaných právních úprav, a to novela trestního zákoníku společně se zákonem o přestupcích a nový zákon o sociálním bydlení, nebyly v rámci druhého čtení postoupeny k projednání v příslušných výborech, je ostudné rozhodnutí. Vláda systematicky a dlouhodobě podkopává veškeré snahy krajů, které mají řešit každodenní problémy a starosti slušných občanů. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR začala projednávat tzv. Ústecký balíček na své řádné schůzi v prosinci 2011. Po neustálém a nestandardním odkládání přistoupila k hlasování až 25. září 2012, tedy po více než devíti měsících. Do druhého čtení postoupila pouze novela loterijního zákona.

Ústecký kraj opakovaně rozporoval námitky vládních stran proti Ústeckému balíčku jako zcela neodůvodněné, a to přesto, že politická nevůle balíček podpořit byla stále zřetelnější. Ústecký balíček se pro poslance stal politickým tématem. „Přála bych si, aby poslanci vládních stran své zamítnutí jeli osobně vysvětlit občanům ve Šluknovském výběžku. Každý, kdo měl zájem, se mohl zapojit do diskuse nad Ústeckým balíčkem, stejně jako to udělala například vládní Agentura pro sociální začleňování, odbory nebo řada obcí,“ uvedla Jana Vaňhová. Jak doplnila: „Pravicový poslanci zamítnutím dvou klíčových legislativních návrhů chtěli potrestat Ústecký kraj za tvrdou kritiku Vlády ČR ohledně nesplněných slibů daných Šluknovsku, zejména v oblasti podpory zaměstnanosti a přísnějšího postihování přestupků. Zamítnutím balíčku však trestají především slušné občany.“  
 
Podle hejtmanky bude nyní na novém Zastupitelstvu Ústeckého kraje, jak s odmítnutými legislativními návrhy dále naloží. „Osobně bych tento boj nevzdávala, je však potřeba vnímat, že Poslanecká sněmovna v současném složení řešit oprávněné zájmy našich občanů nebude. Bude možná lepší počkat na dobu po parlamentních volbách, což může být relativně velmi brzy,“ doplnila Jana Vaňhová.
 
Návrh zákonné úpravy předložený Ústeckým krajem se zaměřuje na řešení problémů souvisejících nejen se životem v sociálně vyloučených lokalitách, ale také na drobnou kriminalitu po celé České republice a týká se sociálního bydlení, loterijního zákona a trestů za opakované přestupky, jako jsou drobné krádeže, rušení nočního klidu a podobně. Soubor předložených legislativních úprav byl vytvářen téměř dva roky za podpory předních odborníků na tuto problematiku a renomovaných právníků. Výsledná předloha je zpracována v paragrafovém znění. Ústecký balíček legislativních změn získal podporu starostů a krajských zastupitelů napříč celým politickým spektrem.
 
Zásadní byla navrhovaná úprava trestního zákoníku posuzovat opakované páchání stejného přestupku jako trestný čin. Jedním z problémů je neschopnost státu efektivně zakročovat proti obyvatelům, kteří opakovaně obtěžují své spoluobčany neustálým pácháním drobných přestupků, drobnými výtržnostmi, krádežemi, násilnostmi, narušováním nočního klidu, atd. Velká část těchto přestupků podle současné právní úpravy nezíská nikdy charakter trestného činů. Vhodnou možností jak tuto situaci řešit, je upravit opakované páchání stejného přestupku jako trestný čin a tím by bylo možno spravedlivěji potrestat pachatele pomocí sankcí, které poskytuje trestní zákoník. Sankce trestního zákoníku totiž mají výrazně vyšší odrazující účinek. 
 
Předkládaný návrh počítal i s úpravou stávající legislativy v otázkách zákonných opatření při zajištění bydlení osobám v hmotné nouzi, státní sociální podpoře, pomoci v hmotné nouzi. Dále se jedná o změnu loterijního zákona, správních a místních poplatků. Přitom stále více regionů s problematickými sociálně vyloučenými lokalitami, ale i města a neziskové organizace volají po zákonu o sociálním bydlení. Zamezilo by se tím nejenom úniku sociálních dávek za nesmyslně předražené nájmy na ubytovnách, ale především by se vyřešilo důstojné bydlení pro sociálně potřebné rodiny.
 
Podle výsledků průzkumu veřejného mínění agentury STEM/MARK podporuje Ústecký balíček naprostá většina (v průměru kolem 90 procent) dotázaných, kteří o balíčku vědí, a souhlasí s jednotlivými úpravami zákonů, předloženými Ústeckým krajem.