Ústeckému kraji chybí peníze na sociální služby

Peníze na sociální služby nebude mít v příštím roce Ústecký kraj. 130 milionů korun přislíbených ministerstvem práce a sociálních věcí zatím prý ministerstvo nemá.

Když se peníze nenajdou do konce června, nebude mít kraj podle radní Jany Ryšánkové finance na minimálně první čtvrtletí příštího roku.
Ústecký kraj před třemi roky jako jeden z prvních připravil financování sociálních služeb formou individuálních projektů, aby ministerstvo na ně peníze mohlo čerpat z fondů Evropské unie. Letos projekt končí a ministerstvo dříve slíbilo pokračování na další tři roky.

Proto hejtmanka Jana Vaňhová vyzvala otevřeným dopisem ministra Jaromíra Drábka, aby se situace řešila a navrhla například přesun peněz z jiných projektů. Ministr odepsal, že peníze zkusí najít. Pokud se řešení nenajde, postihlo by krácené peněz 46 organizací v Ústeckém kraji. Jde o sociální služby jako například azylové domy, nízkoprahová centra pro děti nebo centra pro drogově závislé, jejichž pomoci využívá více než sedm tisíc klientů.