Týden knihoven - 2. 10. - 8. 10. 2017

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se i v letošním roce zapojí do celostátní akce Týden knihoven, která se tradičně koná v prvním říjnovém týdnu. 

Letos jsme si vybrali téma Ex libris. Latinské pojmenování vyjadřuje vlastníka knihy, doslova se překládá Z knih …, česky můžeme říct knižní značka. V dávných dobách to byla praktická pomůcka pro identifikaci majitele knihy. Kniha, to byl velký majetek, koupit nebo nechat si vyrobit knihu mohli jenom ti nejbohatší – kněží, šlechtici. Proto si ji vlastníci chtěli označit, podepsat. Mnozí si po domluvě s knihovníkem vytvářeli svoji značku na přebalu knihy. Vznikaly Supralibros, plastické reliéfy s erbem, také rodovým heslem, jménem nebo jiným textem.       
Nejvíce se používaly knižní značky papírové s otiskem mědirytiny nebo dřevorytu nalepené na předním přídeští.
Postupně knihy zlevňovaly, Ex libris ztrácelo svůj význam, přesto nezaniklo. Od 19. století bylo tištěno běžnou tiskovou technikou, objevovaly se na nich různé motivy, alegorie. Majitel knihy si ho nechával zhotovit umělcem, který se do něj snažil promítnout jeho povahu, zájmy, životní filozofii. Ex libris, ten „vzácný výraz inteligence duše“ se stalo sběratelskou záležitostí.
V týdnu knihoven si budete moci prohlédnout výstavu Ex libris různých umělců, kteří se jejich tvorbou zabývali. Ve vitrínách budou vystavené knihy z muzejní knihovny se zajímavými knižními značkami, nebude chybět ani Supralibros. A kdo bude chtít, bude mít možnost vyrobit si vlastní Ex libris v linorytecké dílně.
Týden knihoven vyvrcholí knižní burzou nazvanou Ambit plný knih. Ti, kdo nechtějí vyhodit nepotřebné knihy (ale i gramodesky, pohlednice, fotografie, kalendáře a další tiskoviny) je nabídnou k prodeji. Ambit plný knih se uskuteční v sobotu 7. října od 9 do 15.30 hodin.
Součástí burzy knih bude prezentace nové publikace, týkající se našeho města. Jmenuje se Česká Lípa a okolí v díle tří umělců a představí ji autor ing. Jaroslav Panáček. Začátek prezentace je ve 14 hodin v Biberově kapli.

Výstava Ex libris v muzejní knihovně - výstava knižních značek z muzejních sbírek

Linorytová dílna - doprovodný program po celý Týden knihoven - přijďte si do muzejní knihovny vyrobit vlastní Ex libris.

Prezentace nové publikace Jaroslava Panáčka: Česká Lípa a okolí v díle tří umělců  - sobota 7. října od 14.00 hodin.

Ambit plný knih: sobota 7. října 2. ročník burzy knih. Od 9.00 - 15.30 hodin. Je určená Vám, kteří máte doma knihy, které už Vás omrzely a začínají překážet. Přesto k nim máte vřelý vztah a nechcete je jenom tak vyhodit. Řešíte-li tento problém máte nyní možnost nabídnout nepotřebné knihy jiným zájemcům. V letošním roce jsme rozšířili nabídku také o ostatní tiskoviny – časopisy, kalendáře, plakáty, pohlednice, fotografie, grafické listy, gramofonové desky atd. Tuto službu nabízíme zdarma. Podrobnější informace Vám zodpoví p. Pujmanová na tel. 608568176 nebo e-mailu pujmanova@muzeumcl.cz nebo osobně v muzeu v pracovní dny od 8 do 15 hodin.
Přijďte Vy, kteří máte nepotřebné knihy a jiné tiskoviny, prodat je těm, kterým udělají radost a staňte se přímými účastníky akce Ambit plný knih!

http://www.muzeumcl.cz