Tramvajová linka č.11 k Jablonci patří

Statutární město Jablonec nad Nisou v roce 2018 zaplatilo za provoz tramvajové linky číslo jedenáct z Liberce do Jablonce a zpět bezmála 11 milionů korun. Pro rok 2019 požadoval Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) po Jablonci příspěvek ve výši 23,5 milionu korun, na což Jablonec nepřistoupil, protože neobdržel informace, proč částka meziročně stoupla na více než dvojnásobek. V pondělí 4. března zaplatil Jablonec Liberci za provoz tramvajové linky v lednu, únoru a březnu tohoto roku tři miliony korun, které odpovídají původní dohodě města s DPMLJ a Libercem.

„Nakládáme s veřejnými prostředky, a proto je nepřípustné, aby statutární město Jablonec nad Nisou vyplatilo požadovanou částku bez jakéhokoliv právního základu a bez přesného položkového rozpočtu. Jablonec byl a je připravený se na provozu tramvajové linky podílet, musíme ale vědět, za co platíme,“ vysvětluje primátor Jablonce nad Nisou Milan Kroupa s tím, že město spolupracuje s odborníky na veřejnou dopravu, kteří mají vyčíslit, kolik reálně provoz tramvajové linky stojí, aby se předešlo případným dalším neshodám.

„Zároveň je nutné, aby měl Jablonec s Libercem, který je objednatelem zajištění tramvajové linky, adekvátní smluvní vztah, na základě kterého můžeme příspěvek uhradit. Dočasně jsme to vyřešili platebním příkazem a zaplatili jsme Liberci dva miliony korun zpětně a milion korun dopředu. 

Do budoucna budeme hradit náš podíl na začátku každého měsíce, aby už nikdo nemohl tvrdit, že Jablonec nic neplatí a tramvaj jezdí,“ upozorňuje primátor Milan Kroupa.

Mýtus: Jablonec nad Nisou nechce za tramvajovou linku č.11 platit

Primátor Milan Kroupa několikrát jasně deklaroval, a to i za přítomnosti zástupců DPMLJ a Liberce, že Jablonec bude na provoz linky přispívat. „Na jednání Rady města Jablonec na Nisou 13. prosince 2018 jsme odsouhlasili navýšení příspěvku Jablonce oproti roku 2018 o dvacet procent s tím, že tyto prostředky budeme zasílat čtvrtletně, jak bylo zvykem v minulosti, nikoliv DPMLJ ale přímo statutárnímu městu Liberec. V navýšení jsme zohlednili růst mezd a cen energií,“ dodává primátor Kroupa.

Dalším krokem, který by umožnil Jablonci nad Nisou včas zaplatit avizovaný podíl, bylo uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě. K tomu ale dosud nedošlo. Jablonec proto nakonec musel 4. března celou situaci mimořádně vyřešit platebním příkazem. Na tom, aby byly všechny formality co nejdříve dořešeny, intenzivně pracuje. Aktuálně Jablonec čeká na reakci Liberce a Libereckého kraje na upravený návrh Memoranda o zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi statutárními městy Liberec a Jablonec, který z Jablonce oficiálně odešel 22. února. 

MÝTUS: Vedení Jablonce nad Nisou chce provoz tramvajové linky svým chováním ukončit

Historie tramvajové dopravy v Jablonci sahá do konce 19. století, kdy město získalo první koncesi na výstavbu a provoz elektrické dráhy. Osobní provoz byl zahájen v roce 1900 a v roce 1906 vnikl první projekt na stavbu tramvajové trasy do Liberce, stavba byla zahájena v roce 1948. Slavnostní zahájení tramvajového provozu mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem se uskutečnilo 26. prosince 1954. 

 „1. ledna 1955 byla zahájena pravidelná přeprava cestujících na celé meziměstské tramvajové lince číslo jedenáct. Nějaký čas ji, stejně jako dnes, provozoval společný dopravní podnik. Budoucnost trati ohrožoval vždy spíše její technický stav, nikoliv financování, přestože obě města byla samostatná a dokonce se nacházela ve dvou samostatných okresech,“ shrnuje historii spolupráce primátor Milan Kroupa.

Vzhledem k historické tradici i současnému turistickému potenciálu tramvajového spojení Jablonce s Libercem je prioritou Jablonce nad Nisou tramvajovou linku zachovat. V červnu pouze dojde k jejímu dočasnému omezení kvůli stavbě dešťové kanalizace na křižovatce ulic Budovatelů a Poštovní. 
 
MÝTUS: Zástupci Jablonce odmítají s DPMLJ a statutárním městem Liberec jednat

Nové vedení statutárního města Jablonec nad Nisou se sešlo s představiteli Liberce, Libereckého kraje, který na provoz tramvajové linky rovněž přispívá, DPMLJ a Dopravního sdružení obcí Jablonecka 5. prosince 2018. Řešily se otázky uzavření memoranda o spolupráci, náklady na provoz linky a absence adekvátního smluvního vztahu mezi objednatelem (Liberec), přispěvateli (Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj) a provozovatelem tramvajové linky (DPMLJ). 

„17. prosince jsme obdrželi návrh smlouvy o finanční spolupráci ze strany Liberce a následně nás poněkud zaskočilo, že 21. prosince Liberec a DPMLJ uzavřely dodatek číslo jedna ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě na území statutárního města Liberec, ve kterém je uvedeno, kolik a komu bude Jablonec platit,“ vysvětluje primátor Milan Kroupa s tím, že vedení Jablonce o tomto kroku nikdo neinformoval. „Že dodatek hovoří o nás bez nás je jedna věc. Druhá věc je ale to, že na takovém základě nemůže Jablonec Liberci cokoliv legálně zaplatit,“ zdůrazňuje Milan Kroupa.

Následovala vzájemná korespondence mezi Jabloncem nad Nisou, DPMLJ a Libercem. Primátor Milan Kroupa celou situaci projednal 22. února na plánované schůzce s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, a proto se také nemohl dostavit na jednání s DPMLJ a zástupci Liberce ve stejný den, kam byl navíc pozván s nedostatečným časovým předstihem. „Prioritou Jablonce vždy bylo se dohodnout, a to i v případě zajištění autobusové městské hromadné dopravy. DPMLJ však činí takové kroky, včetně mediálních útoků, které nemůžeme akceptovat. Věřím však, že v případě tramvaje, i díky zapojení Liberce a Libereckého kraje, řešení schůdné pro všechny strany nakonec najdeme,“ uzavírá Milan Kroupa.