Stoupací pruh na silnici II/263 v Č. Kamenici-Lísce

Nákladem více než 112 milionů korun byl z rozpočtu Ústeckého kraje postaven od října roku 2010 na silnici druhé třídy číslo II/263 u Lísky, která je součástí města Č. Kamenice, nový stoupací pruh.  Na úseku dlouhém asi půldruhého kilometru úseku se podstatně zrychlila doprava.

Jak zdůraznil v krátkém proslovu člen Rady Ústeckého kraje Petr Jakubec, modernizace tohoto úseku silnice ve správě kraje opět vylepší dopravu nahoru na sever, do Šluknovského výběžku, a to lidí, zboží i služeb a také pomůže rozvoji turistického ruchu. Nedávno tu byla nákladem 380 mil. Kč, s podstatným přispěním peněz z evropských dotací, provedena rekonstrukce několika desítek kilometrů silnic až do Jiříkova. Spolu s krajským radním nový úsek předali do oficiálního užívání motoristické veřejnost starosta města České Kamenice Martin Hruška a Roman Chládek, manažer přípravy společnosti INSKY, spol. s r.o., zhotovitele stavby rozšíření komunikace. Stavělo se tu od října 2010, vloni v listopadu už byla stavba částečně zprovozněná, letos v květnu byla předána bez vad a nedodělků. Nová silnice se stoupacím pruhem je dlouhá 1 501 metr, navíc má náběhový a vratný klín. Pruhy jsou široké 3,25 metru s rozšířením v obloucích, součástí stavby jsou i jedna opěrná a dvě zárubní gabionové zdi, nově vysázená zeleň, přeložky inženýrských sítí, protihluková stěna, tři nové propustky a další části. Celá komunikace má nový živičný povrh, vodorovné a svislé dopravní značení, směrové sloupky a kvalitní svodidla.  

Ukončení investiční akce se v Č. Kamenici – Lísce zúčastnili také zástupci projektanta –firmy AZ Consult, spol. s r. o.,  Správy a údržby silnic Ústeckého kraje nebo Magistrátu města Děčína (odd. silniční správy odboru správních činností).