Šluknovsko: Ústecký kraj legislativními návrhy zastupuje nepřipravenou vládu

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová dne 19. září 2011 podepsala průvodní dopis adresovaný předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavě Němcové k balíčku legislativních změn, které mají pomoci řešit sociální napětí nejenom na území Ústeckého kraje. Dopis včetně příslušných novel následně zamířily do Prahy.

Protesty na Šluknovsku přistihly vládní politiky nepřipravené, což svědčí o letité vládní lhostejnosti k této problematice. To, o čem někteří ministři nyní říkají, že by se mělo udělat a legislativně upravit, Ústecký kraj posílá do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR již hotové v paragrafovém znění.

„Šluknovsko potřebuje rychlou pomoc a Ústecký kraj na rozdíl od vlády má tuto pomoc v podobě nutných legislativních změn připravenou. Těší mě, že i další politické parlamentní strany ve svých prohlášeních přebírají již legislativně zpracované návrhy Ústeckého kraje, jako jsou například centrální registr přestupků nebo zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi. Věříme, že nezůstane jen u verbální podpory, ale naše návrhy budou v Parlamentu ČR rychle schváleny s minimem pozměňovacích návrhů, které by šly proti smyslu navrhovaných změn,“ uvedla hejtmanka Jana Vaňhová. Jak dále doplnila: „Budeme velmi aktivně a kriticky sledovat, co se s našimi legislativními návrhy bude ve sněmovně a následně v senátu odehrávat, a to jak po obsahové, tak i časové rovině. O přístupu poslanců a senátorů k našim návrhům budeme průběžně informovat starosty i občany Ústeckého kraje. Postoj zákonodárců jasně ukáže, kdo chce problém s nepřizpůsobivými občany řešit, a kdo chce jen nekonstruktivně kritizovat a politikařit.“

Balíček legislativních změn schválila 24. srpna 2011 Rada Ústeckého kraje a 7. září 2011 i Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Návrh počítá se změnou zákona v otázkách sociálního bydlení, hazardních her a upravuje postup proti narušování veřejného pořádku. Navrhované úpravy legislativy mají vyřešit rostoucí napětí v sociálně vyloučených lokalitách, na které Ústecký kraj upozorňuje již od podzimu 2009.

Jedním z problémů je neschopnost státu efektivně zakročovat proti obyvatelům, kteří opakovaně obtěžují své spoluobčany neustálým pácháním drobných přestupků, výtržnostmi, krádežemi, násilnostmi, narušováním nočního klidu, atd. Velká část těchto přestupků podle současné právní úpravy nezíská nikdy charakter trestného činů. Vhodnou možností, jak tuto situaci řešit, je upravit opakované páchání stejného přestupku jako trestný čin. Tím by bylo možno spravedlivěji potrestat pachatele pomocí sankcí, které poskytuje trestní zákoník. Sankce trestního zákoníku totiž mají výrazně vyšší odrazující účinek. Kromě efektivních trestů navrhuje Ústecký kraj rovněž celostátní databázi přestupků.

Ústecký kraj předkládá rovněž vlastní návrh novely loterijního zákona. Zatímco vládní návrh klade důraz zejména na ekonomickou stránku věci, návrh Ústeckého kraje je ve vztahu k vládnímu návrhu stručnější a jednodušší. Jeho záměrem je vypořádat se jak s nedostatky stávající právní úpravy, tak i s některými nedostatky vládního návrhu. Při tvorbě návrhu Ústeckého kraje nebyl zvolen za výchozí princip úzce ekonomický pohled. Naopak, zaměření Ústeckého kraje je mnohem širší (bezpečnostní otázky, eliminace negativních sociálních jevů spojených s provozováním loterií, skutečné posílení role územních samospráv apod.), a tím i svým způsobem komplexnější.

Balíček legislativních opatření byl od ledna 2011 zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje a byli o něm informováni starostové obcí, kteří byli také zahrnuti do připomínkového procesu. Na paragrafovaném znění pracoval Ústecký kraj dva roky.

S návrhy legislativních seznámila hejtmanka rovněž starosty Šluknovska při jednání 6. září v Rumburku. Starostové tuto iniciativu Ústeckého kraje podpořili.