Školství v Ústeckém kraji má zdravou páteř

Ústecký kraj dokončil další etapu optimalizace středního školství a vytvořil funkční systém páteřních škol. Ke zhodnocení celého záměru se na semináři sešli ředitelé škol zřizovaných Ústeckým krajem a také radní pro oblast školství Petr Jakubec a hejtmanka Jana Vaňhová.

„V tuto chvíli jsme jediným krajem v republice, který má svůj samostatný program Páteřních škol, tedy  funkční základ, na kterém můžeme dále stavět celý optimalizovaný sytém školství v Ústeckém kraji. Právě díky síti Páteřních škol nám nebudou dramaticky chybět finance na vybavení či investice, dokážeme si poradit s úbytkem žáků. Díky tomu, že kraj ví, které školy jsou páteří vzdělávacího systému, ví také, kam směřovat prostředky pro další modernizaci a rozvoj,“ připomněla v úvodu hejtmanka Jana Vaňhová.

Ústecký kraj za poslední čtyři roky investoval do rekonstrukcí a modernizací školských budov více než miliardy (z toho 700 milionů z evropských dotací). „Zavedli jsme také motivační programy na podporu řemeslných oborů poptávaných trhem práce. Díky nim jsme studentům vyplatili více než 7 milionů a dalších 52 milionů korun jako příspěvek na dojíždění,“ řekl Petr Jakubec, radní pro školství. Dalších 12,5 milionu rozdal Ústecký kraj v rámci dlouhodobě podporovaného stipendijního programu pro vysokoškolské studenty. Díky slučování škol došlo v oblasti školství k úsporám více než 60 milionů korun, a to zejména díky uvolnění nevyužívaných budov a snížení provozních nákladů.
 
Prostor pro prezentaci výhod a úspěchů realizace programu Páteřních škol dostali i sami ředitelé. Shodli se na tom, že přestože proces slučování není jednoduchý, silná a stabilní škola s širokou oborovou nabídkou je pro žáky atraktivní a umožňuje jim kvalitní vzdělání s možností budoucího pracovního uplatnění. Ředitelé obdrželi také vlajku s logem Páteřní školy.
 
Ústecký kraj má v současné době 54 středních škol, z nich 14 již obdrželo certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje. Další školy se o tuto prestižní značku ucházejí.