Potřebný zákon o sociálním bydlení leží ladem v Poslanecké sněmovně

Stále více regionů s problematickými sociálně vyloučenými lokalitami, ale i města a neziskové organizace volají po zákonu o sociálním bydlení. Zamezilo by se tím nejenom úniku sociálních dávek za nesmyslně předražené nájmy na ubytovnách, ale především by se vyřešilo důstojné bydlení pro sociálně potřebné rodiny. Příslušný návrh zákona předložil Ústecký kraj v rámci Ústeckého balíčku legislativních změn Poslanecké sněmovně, která přesto, že o něm začala jednat již v prosinci minulého roku, dosud nepřistoupila k hlasování.  

„Je načase, aby za oblast tzv. sociálního bydlení převzal odpovědnost i stát a přestal to očekávat jen od obcí, které jsou již nyní povinny pečovat o rozvoj podmínek bydlení pro své občany. Český stát se k tomu zavázal i na mezinárodní úrovni. Není správné stále přenášet svou odpovědnost jen na obce a věřit, že tržní mechanismy v oblasti bydlení vyřeší vše. Není tomu tak a všichni jsme toho svědky,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje. Jak dále doplnila, má vážné obavy, že připravované změny v sociálních dávkách na bydlení postihnou zejména ty, kteří se na jejich zneužívání nepodíleli. 

Motivací pro pronajímatele v režimu sociálního bydlení musí být jistota pravidelných plateb nájemného, které sice musí být omezeno ve své výši, ale prostřednictvím přímého zasílání dávky účelově určené na bydlení pronajímateli je eliminováno nebezpečí vzniku dluhů na straně nájemce. Vymáhání dlužného nájemného je záležitostí časově značně náročnou, proto by motivace pro pronajímatele v režimu sociálního bydlení v podobě stoprocentně pravidelných, i když nikoli závratných částek na nájemném, byla značná. 
 
„Je nutné podporovat tento způsob zajišťování povahou skutečně sociálního bydlení, nikoli ze státních prostředků „dotovat“ dávkami určenými na bydlení provozovatele ubytoven, v nichž jsou nemajetné rodiny často ubytovávány za neúměrně vysoké částky,“ doplnila Jana Vaňhová. 
 
Návrh zákona o sociálním bydlení představuje základ pro nárokovatelnou pomoc sociálně nejslabších občanů, kteří prokáží, že sami jsou aktivní a nedaří se jim získat cenově dostupné nájemní bydlení z důvodů, které jim nelze klást za vinu. Návrh poprvé definuje pojem sociálního bydlení, a to velmi praktickou formou. Zamezuje možnosti, aby byly dávky, účelově určené na bydlení, zneužívány, a motivuje vlastníky bytů a nemovitostí se do systému poskytování sociálního bydlení zapojovat. 
 
Ústecký balíček obsahuje tři legislativní záměry, a to zákona o sociálním bydlení, zákona o loteriích a trestního zákoníku společně se zákonem o přestupcích. V rámci balíčku Ústecký kraje navrhuje například překvalifikovat opakované přestupky jako trestný čin, což má výrazně vyšší odrazující účinek. Dále definuje podmínky potřebného sociálního bydlení a navrhuje úpravy loterijního zákona, který by dal výrazně vyšší pravomoci obcím při regulaci hazardu.