Poslanci budou Ústecký balíček projednávat 7. února 2012

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky by se měla vrátit k projednávání tzv. Ústeckého balíčku v úterý 7. února 2012. Poslanci pozastavili projednávání legislativních návrhů Ústeckého kraje, které mají výrazným způsobem přispět k řešení stále velmi napjaté situace na Šluknovsku a v dalších sociálně vyloučených lokalitách v ČR, v rámci prvního čtení dne 13. prosince 2011.

„Nesouhlasím se zamítavým stanoviskem Vlády ČR k Ústeckému balíčku a s neúměrným a neodůvodněným protahováním termínu jeho projednávání ve sněmovně. To jsou také hlavní důvody, proč jsem 25. ledna 2012 zveřejnila Ústeckou výzvu za bezpečný kraj, jejímž cílem je vyzvat vládu a poslance k plnění jejich závazků a slibů a zároveň informovat občany, jak k jejich oprávněným požadavkům přistupuje vláda a vládní poslanci. Zároveň chci politiky v Praze varovat před hrozbou další eskalace napětí a násilí, pokud nebudou skutečně v co nejkratší době přijaty příslušné legislativní kroky a další opatření, jako například podpora zaměstnanosti,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Premiér Petr Nečas při své návštěv Šluknovska v září 2011 mimo jiné slíbil zajistit bezpečnosti lidí a ochranu jejich majetku, vytvořit centrální registr přestupků, soustavné a opakované přestupky posuzovat jako trestný čin, realizovat programy aktivní politiky zaměstnanosti a programy na podporu sociálního bydlení. Nic z toho se po více než pěti měsících nerealizovalo.

Ústecký balíček legislativních opatření vznikl na základě zákonodárné iniciativy Ústeckého kraje a na podzim loňského roku byl předložen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Návrhy Ústeckého kraje se týkají například sociálního bydlení, přísnějšího hodnocení opakovaných přestupků a provozování loterií. Přijetí navrhovaných změn zákonů by znamenalo pomoc obcím, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality.

Ústeckou výzvu je stále možné podpořit na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.