Otevření Mládí zjednodušilo průjezd sídlištěm

Propojení ulic Mládí a Palackého ve Mšeně je hotové. Nový průjezd je v provozu už od minulého pondělí (21. 5.). Symbolickou pásku v pondělí 28. 5. přestřihli představitelé města – primátor Petr Beitl a náměstek primátora Miloš Vele spolu s Františkem Peškem z osadního výboru Mšeno, který novou dopravní úpravu za milion korun inicioval.   

Zprůjezdnění ulice Mládí je nejviditelnějším výsledkem komunikace města s jabloneckými občany a důkazem toho, že připomínky a podněty osadních výborů bere vedení Jablonce vážně. I když zástupci osadního výboru mají k současnému dopravnímu řešení jisté výhrady, v podstatě jej vítají. „Toto řešení je nyní ve zkušebním provozu, v následujících letech vzniknou v ulici Palackého cyklopruhy, které také zasáhnou do dopravního režimu. Otevření ulice Mládí do Palackého je čerstvé, až každodenní užívání ukáže, jak by to bylo nejlepší. Jsme připraveni i nadále diskutovat a hledat kompromis, který by vyhovoval většině,“ ujistil přítomné Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města. 

Současné dopravní řešení spočívá v zachování obousměrného provozu v ulici Mládí a umožnění pouze výjezdu a možnosti odbočit vlevo i vpravo do ulice Palackého. Díky tomu zůstal v ulici Mládí zachovaný původní počet parkovacích míst. Celá stavba vyšla na milion korun a hrazena byla z rozpočtu města Jablonec. 

Osadní výbor žádal o zprůjezdnění dosud slepé ulice Mládí do ulice Palackého v roce 2014. Důvodem byl požadavek na zklidnění dopravy a s tím spojené zvýšení bezpečnosti v lokalitě sídliště Mšeno. „Výjezd z ulice Mládí do ulice Palackého odlehčí a usnadní dopravu v sídlišti Mšeno, zejména v ulicích Arbesova a U Kostela. Zjednoduší se také zimní údržba v této oblasti,“ souhlasil tenkrát s požadavkem mšenských občanů náměstek Vele.

Peníze na realizaci se našly až v rozpočtu roku 2017. Otevření výjezdu si vyžádalo projektovou přípravu, částečně přeložky inženýrských sítí a absolvování administrativních procesů jak na magistrátu, tak na krajském úřadě, protože Palackého ulice je ve vlastnictví Libereckého kraje. Zásadní slovo z hlediska dopravního řešení měl samozřejmě Dopravní inspektorát Policie ČR. Stavba byla zahájena už v loňském roce, ale vyskytly se komplikace s inženýrskými sítěmi. K dokončení tak došlo až letos v květnu.