Oslavy ve znamení úcty, vlastenectví a pokory

Jablonec nad Nisou - Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa si Jablonec připomene tradičním pietním setkáním u Památníku obětí 1. světové války v Tyršových sadech v neděli 28. října, následovat bude slavnostní sázení Lípy republiky. Jablonečtí ale také upozorní na 100. výročí konce 1. světové války. Právě na toto téma je připraven bohatý program pro celou rodinu v Tyršově parku v sobotu 27. října.

Jak se žilo na bojišti

Sobotní akce v Tyršově parku má název Konec 1. světové války aneb Jak se žilo na bojišti.  „Oslavy výročí konce války v sobě propojí bohatý kulturní program se zajímavou vojenskou historií. To všechno zasadíme do období před 100 lety. Díky spolupráci s vojenskými nadšenci návštěvníci akce zjistí, jak se nejen bojovalo, ale i jak se žilo vojákům během první světové války. Budou si moci prohlédnout dobové uniformy, jejich zbraně, vybavení a například i vojenskou kuchyň,“ nastiňuje program Lucie Kocourková z odd. školství, kultury a sportu jabloneckého magistrátu, která je organizátorkou celé akce. Pro děti jsou připravena divadelní představení i výtvarné dílničky, návštěvníky z Liberce přiveze historická tramvaj a chybět nebudou ani automobiloví veteráni. Celý program uzavře od 16 hodin v kostele sv. Anny svým koncertem pěvecký sbor jablonecké základní umělecké školy Iuventus, gaude!

Akce se koná za každého počasí, divadélko pro děti Ruda Hancvencl odehraje v případě deště v nedaleké sokolovně. Pro stan s dílničkami je připravené vytápění. Pomyslným vrcholem sobotního programu bude symbolické odhalení a požehnání pamětních desek na Památníku obětí 1. světové války se jmény 863 padlých, zemřelých a na bojištích ztracených mužů. 

Památník Tyršovy sady

Monumentální památník v Tyršových sadech je největším v Jablonci a v kraji vůbec. K jeho slavnostnímu odhalení došlo v říjnu 1936 a kromě reliéfů na bocích žulového monolitu a německého nápisu Vlast děkuje svým mrtvým synům nesl na stěně směřující do parku i bronzové desky se jmény 863 obětí války. Na vrchol pomníku pak vedlo plynové potrubí, aby bylo možné zapálit věčný oheň. Ve vlně protiněmeckých nálad po roce 1945 zmizely z památníku desky se jmény a odsekán byl i původní německý nápis. 

Díky letošní velké rekonstrukci celého památníku za více než 2,5 milionu korun se desky na stěnu směřující do parku vrátily. Nejsou sice bronzové ale žulové, stejně jako v minulosti nesou v archivních materiálech dochovaná jména obětí. Původní podoba desek se bohužel nedochovala, a tak akademický sochař Jiří Dostál a grafik Ondřej Dostál navrhli jejich důstojnou podobu po více než 70 letech od jejich zničení. „Snažili jsme se vybrat moderní písmo, které by ale připomínalo historické období. Nakonec jsme vybrali písmo od předního českého typografa Františka Štorma, které výborně splňuje tyto požadavky,“ říká grafik Ondřej Dostál. Výrobu dvaceti žulových desek obstaralo kamenosochařství Daniela Dvořáka z Nové Vsi. 

Válka zasáhla každou rodinu ve městě a okolí

V první světové válce zahynulo či zmizelo téměř 900 jabloneckých mužů, Jablonec měl v té době cca 30 tisíc obyvatel, a tak se dá říci, že válka poznamenala téměř každou rodinu. Památníky připomínající válečné oběti se stavěly začátkem 30. let nejen v samotném Jablonci, ale i v okolních vesnicích, které jsou dnes nedílnou součástí města. Dodnes se dochovaly na Dobré Vodě, na Vrkoslavicích nebo v Pasekách. Ty od roku 2016 postupně procházejí většími či menšími opravami. Před dokončením je oprava památníku v Pasekách, na kterou městu přispěla 50 tisíci i společnost Jablonecká nástrojárna. 

Zmizelé památníky připomenou pamětní desky

Zatímco v případě Tyršova parku byla jména válečných obětí uvedena v dochovaném Slavnostním spisu, který tenkrát vydali u příležitosti odhalení památníku, téměř detektivní pátrání po jménech obětí čekalo historiky, archiváře a hlavně nadšence v případě dnes již neexistujících památníků v Rýnovicích a ve Mšeně. Tamější zničené památníky nahradí pamětní desky. Ty budou slavnostně odhaleny na kostelích v obou městských částech. Tedy téměř v místech, kde památníky kdysi stály. Autorem obou pietních míst je akademický sochař Jiří Dostál, který spolu se svým synem Ondřejem navrhl nejen podobu, ale i grafické zpracování nápisů na deskách. Výrobu pak opět obstarali kameníci z Kamenosochařství Dvořák na Nové Vsi. 

Slavnostní akty se odehrají na přelomu října a listopadu

Slavnostní odhalení a požehnání pamětní desky na kostele v Rýnovicích se koná v úterý 30. října v 17 hodin. Tentýž akt se u kostela ve Mšeně odehraje v úterý 6. listopadu v 16:30.

Vlastní výročí konce války je datováno na 11. listopadu. K tomuto datu primátor města Petr Beitl u zbývajících existujících památníků na Dobré Vodě, na Vrkoslavicích a v Jabloneckých Pasekách položí květinu a uctí tak památku všech válečných obětí. Památníky v Kokoníně, Lukášově a na Proseči se svého obnovení dočkají v následujících letech.

Poznámka na konec: V Jablonci se z nové republiky neradovali

Ve většinově německém Jablonci vznik nové Československé republiky přijali místní s velkými rozpaky. Stejně jako v ostatních německy osídlených oblastech lidé odmítali její vznik a jejich političtí reprezentanti se snažili využít právo národa na sebeurčení. Pokusili se na území Čech a Moravy vytvořit čtyři samostatná území a ta pak připojit ke vznikající Rakouské republice. Jablonec by patřil do území na severu Čech Deutschböhmen. Složitá byla i poválečná hospodářská situace, konflikty mezi válečnými navrátilci a ostatními společenskými i politickými skupinami doslova doutnaly a zajišťovat běžný život města bylo čím dál složitější. Když byly v prosinci 1918 oblasti usilující o odtržení obsazeny českým vojskem, řada jabloneckých obyvatel si oddechla.