Nové vedení Jablonce zve: plánujte společně s námi

S plánovanou stavbou nového terminálu hromadné dopravy v jablonecké Kamenné ulici úzce souvisí prodloužení tramvajové trati a výstavba dešťové kanalizace v ulici Poštovní. Obě stavby se dotknou zásadně části městského centra. A právě o její nové podobě chce radnice jednat s podnikateli i obyvateli dotčeného území.

„Na vlastní terminál úspěšně proběhla architektonická soutěž a vítězný tým pracuje na projektové dokumentaci. Zpracované však nejsou navazující úpravy veřejných prostranství na cestě prodlužované trati k terminálu,“ připomíná náměstek pro rozvoj Jakub Chuchlík. Diskuze nad budoucí podobou ulic Budovatelů a Soukenné i náměstí Anenského a Dolního se přímo nabízí. „Protože se má začít projektovat dle harmonogramu už na začátku příštího roku, abychom stihli dotaci, rozhodli jsme se ještě teď před Vánoci vyvolat diskuzi. A chceme, aby její součástí byli místní podnikatelé i obyvatelé,“ dodává radní pro územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště, který se bude zapojování veřejnosti do rozvojových projektů věnovat. „Je důležité vědět, jak naložit s veřejným prostranstvím. Tyto informace nám mohou přinést lidé, kteří tu podnikají, pořádají kulturní akce nebo zde bydlí. Proto se s nimi chceme sejít,“ dodává Klápště.

Diskuze s podnikateli i občany

Diskutovat se bude v úterý 4. prosince v malém sále Eurocentra. „Setkání jsme rozdělili na dvě části. Dopoledne od 10 hodin se sejdeme s místními podnikateli a vlastníky domů, odpoledne od 17 hodin pak s veřejností,“ komentuje radní Petr Klápště a pokračuje: „S oběma skupinami budeme diskutovat dvě základní otázky: co dnes ve veřejných prostranstvích funguje, je třeba zachovat a rozvíjet a co je naopak třeba řešit či změnit. Na základě poznatků, které sebereme, vytvoříme zadání pro urbanisticko-architektonické řešení zmíněných lokalit.“ 

Ti, kdo nebudou moci na jednání přijít, ale přesto by rádi přispěli svým názorem, mohou jej zaslat na e-mailovou adresu stol@mestojablonec.cz. 

Anenské náměstí

Nejdůležitějším veřejným prostranstvím v cestě prodlužované tramvajové trati je nejstarší jablonecké náměstí – Anenské. Jeho dnešní stav je fragmentovaný, narušený dílčími, nekoordinovanými úpravami a tranzitní silniční dopravou. „Tento prostor si zaslouží víc než jen několik zásahů vyvolaných dopravní stavbou. Chceme vytvořit celkovou koncepci náměstí a minimálně část z ní realizovat během stavby prodloužené trati,“ tvrdí Chuchlík.

Dolní náměstí a zastávka tramvaje

Na Dolním náměstí tramvajová trať zasáhne do jeho nivelety, mobiliáře i zeleně. „Chceme oslovit autory původního návrhu náměstí z roku 1999 STUDIO A91 k revizi architektonického řešení. Ta by měla prověřit prostorové a výškové uspořádání plochy náměstí s kolejištěm. Očekáváme úpravu tvarování terénu, výdlažby, výsadby i mobiliáře a předpokládáme, že zásahy do povrchu i uspořádání budou úsporné a účelné,“ vysvětluje náměstek.  Dosud se počítalo s umístěním první tramvajové zastávky při cestě od terminálu na hraně Dolního náměstí v ulici Soukenná. „Zvažujeme její posunutí na Anenské náměstí pod kostel sv. Anny, aby rytmus zastávek lépe odpovídal pěšímu pohybu po městě. Je to rozhodně další téma k diskuzi,“ říká Klápště. 

Poštovní ulice

Tu zasáhnou hned dvě stavby – jednak prodlužovaná tramvajová trať, jednak výstavba chybějící dešťové kanalizace, kterou město dlouhodobě plánuje, a celková obnova inženýrských sítí, jež proběhne v koordinaci s vlastníky technické infrastruktury. Časový harmonogram se váže na realizaci tramvajové trati, aby stavby proběhly najednou. Město má zpracovanou technickou dokumentaci sítí pod zemí, urbanisticko-architektonické řešení uličních prostor a přilehlých prostranství bude řešeno nyní. „Důraz klademe na pobytové kvality městského centra, které by mělo nabídnout možnost pro pohyb chodců i cyklistů, dostatečné parkovací kapacity a vhodné množství výsadby stromů,“ uzavírá náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík.