Nejlépe třídí v Doubici a Dolní Poustevně

V prostorách zámečku Větruše byly slavnostně vyhlášeny výsledky 7. ročníku soutěže Skleněná popelnice za rok 2011, v rámci které obce a města Ústeckého kraje měří své síly v oblasti třídění komunálního odpadu. V kategorii obcí zvítězila Doubice, mezi městy bodovala Dolní Poustevna. 

V kategorii Město 2011 získalo prvenství město Dolní Poustevna, které obdrželo šek na 50 tisíc korun, druhé místo obsadilo město Úštěk. Toto místo bylo oceněno šekem v hodnotě 30 tisíc korun a na třetím místě se umístilo město Krásná Lípa, které obdrželo šek na 20 tisíc korun.

V kategorii Obce 2011 se na prvním místě umístila obec Doubice, která si odnesla šek v hodnotě 35 tisíc korun. Druhou příčku obsadila obec Libčeves. Ta získala šek na 20 tisíc korun a obec Lobendava, která skončila na třetím místě, dostala šek na 10 tisíc korun.
 
Všichni finalisté obdrží také vnitřní separační nádoby, které věnoval partner soutěže společnost EKO-KOM, a.s., tj. sadu 4 kusů pro obecní úřady a 2 sady 8 kusů pro městské úřady.
 
Projekt Skleněná popelnice probíhá ve spolupráci Ústeckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. již sedmým rokem. V roce 2011 se podařilo v oblasti tříděného sběru a využití odpadu dosáhnout pozitivních výsledků. „Jsem rád za postupné zlepšení přístupu obyvatel Ústeckého kraje ve třídění odpadů,“ řekl náměstek hejtmanky Arno Fišera. Oproti roku 2010, kdy skončilo množství vytříděného papíru, plastu, skla a nápojového kartonu pod hranicí 32 kilogramů na osobu za rok, se podařilo lidem v kraji vytřídit v roce 2011 o  9 % odpadu více, tedy téměř 35 kilogramů. V průměru v loňském roce každý vytřídil 19 kg papíru, 8 kg skla, 7,6 kg plastů a 10 kg nápojových kartonů. 
 
„Lidé mohli na konci loňského roku využívat více než 17 tisíc barevných kontejnerů. Největší podíl tvořily s počtem 6500 kusů nádoby na plast, následovaly modré na papír, kterých je v kraji více než 5500. Bezmála 4000 kontejnerů bylo připraveno pro sběr barevného skla a více než 800 pro sklo čiré,“ popsal regionální manažer autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Martin Holubec. Nádob na třídění se v kraji podle jeho slov nachází zhruba o osm tisíc více, než tomu bylo před sedmi lety. K tomu přispívá také každoroční rozšiřování sběrné sítě. V roce 2011 bylo v rámci společného projektu kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. zakoupeno a instalováno dalších 599 barevných kontejnerů. Největší podíl z toho představovaly nádoby na papír a sklo. Celková hodnota přesáhla 3 miliony korun. 
 
Více o soutěži „Skleněná popelnice“
 
Jak se v kraji třídí odpad, z velké části záleží na samosprávách měst a obcí. Ty rozhodují o tom, jaký systém sběru odpadů zvolí a je na nich, jak aktivně spolupracují s veřejností a dalšími subjekty v odpadovém hospodářství. 
 
Z tohoto důvodu jsou již sedmým rokem porovnávány výsledky měst a obcí, v rámci kterých se hodnotí celkový objem odpadů vytříděných obyvateli do barevných kontejnerů. Také se hodnotí efektivita využití sběrné sítě nebo i to, kolik druhů odpadů vytřídí. Roční výsledky měst a obcí Ústeckého kraje v třídění odpadů jsou slavnostně vyhlášeny na finále soutěže „Skleněná popelnice“.
 
Vyhlašovatelem soutěže je Ústecký kraj, záštitu převzal Mgr. Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství, územního plánování, hospodářství.
 
Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce v kraji, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM, tj. 354 měst a obcí. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce ve dvou kategoriích podle svého statutu. První kategorií jsou obce, které jsou rozděleny do dvou podkategorií. Obce do 500 obyvatel a obce od 501 obyvatel, opět z důvodu rozdílného fungování sběrných systémů a kvůli eliminaci statistických chyb ohledně hmotnosti vytříděného odpadu. Druhou kategorií jsou města a městysy, která jsou rozdělena do dvou podkategorií. Města do 3500 obyvatel a od 3501 obyvatel. Zvláštní kategorií je „Skokan roku“, ve které se soutěží bez ohledu na statut obce.
 
O společnosti EKO-KOM
 
Tato nezisková společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady, zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny a dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin.
 
Podrobnější informace o společnosti naleznete na stránkách www.ekokom.cz, podrobnější informace o třídění a recyklaci jsou na www.jaktridit.cz