Nad UNESCEM pro Pravčickou bránu se sešli ministři České republiky a Spolkové republiky Sasko

Slova oboustranné podpory zazněla na srpnovém setkání ministra životního prostředí České republiky Tomáše Chalupy a ministra vnitra Svobodného státu Sasko Markuse Ulbiga. Setkali se v rámci příprav návrhu na zápis jedinečné přírodní oblasti Českosaské Švýcarsko na Seznam světového dědictví UNESCO.

Setkání iniciovala česká strana poté, co proběhl proces výběru lokalit pro zápis na předběžný seznam UNESCO na saské straně. Expertní komise saské vlády, která tento výběr prováděla, navrhla Českosaské Švýcarsko na společný zápis území pod gescí české strany a saská vláda se k tomuto návrhu připojila. 

V rámci setkání obou ministrů byly rozděleny role obou států v nominačním procesu. Přítomní zástupci regionů, kromě obou ministrů se setkání za německou stranu zúčastnil také saský zemský rada Michael Geisler a za českou stranu radní Ústeckého kraje Radek Vonka, se navzájem informovali o postupu prací na úrovni regionálních samospráv. Rada Geisler zmínil studii analýzy potenciálu území a radní Vonka potvrdil probíhající diskuze s obcemi. Pro podání přeshraniční žádosti je potřeba zápis na předběžný seznam UNESCO obou dotčených zemí.
 
„Připravujeme k tématu Českosaské Švýcarsko a UNESCO mediální kampaň. Domnívám se, že negativní postoje, které stále ještě zaznamenávám, plynou hlavně z důvodu nedostatku informací. Naštěstí velká většina obcí, rezidentů a podnikatelů považuje UNESCO jako výbornou marketingovou značku, která do regionu přinese nejen zvýšený příliv turistů, ale rozšíří možnosti nových míst na trhu práce,“ řekl po schůzce Radek Vonka.
 
Ministr Ulbig ocenil přístup České republiky k celému přípravnému procesu. Dalším krokem obou stran je sestavení česko-německé pracovní skupiny pro přípravu zápisu Českosaského Švýcarska na Seznam světového dědictví UNESCO. Na německé straně se na tomto procesu podílí kromě ministerstva vnitra také ministerstvo životního prostředí, na české straně je to rezort životního prostředí. Společného setkání se dále zúčastnili vedoucí odboru rozvoje saského ministerstva vnitra pan Beyer a ředitel kabinetu ministra životního prostředí pan Dykast.
 
Českosaské Švýcarsko si jde pro UNESCO!
 
Chcete podpořit zápis tajemné krajiny Českosaského Švýcarska s jedinečnou přírodní památkou Pravčickou bránou na prestižní Seznam světového dědictví UNESCO? Putujte s námi v sobotu 15. září 2012, kdy se uskuteční mezinárodní pochod nazvaný „PUTOVÁNÍ ZA SVĚTOVÝM DĚDICTVÍM“. Hlavními organizátory jsou Správa Národního parku České Švýcarsko, České Švýcarsko o.p.s. a SPA-AG Euroregion Elbe-Labe. Koordinátoři Klaus Fiedler a Jiří Rak pozvali k tomuto pochodu řadu politiků, odborníků, dalších významných osobností, ale i nadšených turistů, místních obyvatel, členů destinačního fondu Českého Švýcarska. Připojte se také Vy! Sraz je v 9:45 v Bad Schandau na náměstí před kostelem, odkud vyrážíme na Kuhstall a dále na Lichtenhainerwasserfall nebo Beuthenfall.
 
Připravila: Mgr. Petra Ludwigová, Odd. regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚÚK