Na stavebně historický průzkum lázní přispěl kraj

Jablonec nad Nisou - Město má zpracovaný stavebně historický průzkum bývalých městských lázní, které jsou nemovitou kulturní památkou a na které koncem letošního března získal Jablonec z Dotačního fondu Libereckého kraje částku 37 250 Kč. Celkové náklady na projekt činily 74 500 Kč.

„Žádost o dotaci na průzkum byla na Liberecký kraj předložená koncem ledna roku 2019, a to v rámci výzvy pro oblast podpory č. 7: Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.3 – Stavebně historický průzkum,“ konstatuje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

Podle zpracovatelů projektu, Miroslava Nového a Elišky Nové, kteří provedli architektonický rozbor exteriéru a interiéru, jsou bývalé městské lázně cenným dokladem architektury veřejných staveb své doby a mají potenciál pro navrácení původní podoby i veřejného využití. Autorem návrhu jabloneckých městských lázní, otevřených 4.  5. 1910, byl místní architekt Robert Hemmrich, realizace se ujal jablonecký stavitel Emilian Herbig. Svému účelu přestaly definitivně sloužit v roce 1997. 

V roce 2009 město uvažovalo o přestavbě lázní na městskou knihovnu, na kterou si nechalo vytvořit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, jejíž autorem je architekt Pavel Tauš z Ateliéru 4. Nezdařilo se však na realizaci zajistit finance. V letech 2015-2016 měl lázně ve výpůjčce spolek ArtProProstor. V současné době se o dalším využívání budovy jedná.