Na kolech stíhali kontrolovat větší území

Za příznivého počasí nasednou hlídky Městské policie Jablonec nad Nisou na elektrokola a zvýší tak rozsah kontrolní činnost ve vybraných a hůře přístupných lokalitách. Cyklohlídky kombinují výhody pěší hlídky, které jsou v úzkém kontaktu s veřejností, a autohlídky, jež obsáhne větší kontrolovaný prostor.

„Ve výstroji městské policie jsou dvě elektrokola a jediným limitujícím faktorem jejich využívání je počasí. Celkově jsme v průběhu prázdnin vypravili 26 cyklohlídek, které se pohybovaly na Prosečském hřebenu, v okolí přehrady, lesoparku Žižkův Vrch, sportovního areálu v ul. F. L. Čelakovského či okolo workoutového hřiště v ulici Široká,“ jmenuje jednotlivé lokality ředitel MP Roman Šípek a dodává, že cyklohlídky zajížděly také do Tyršova parku, k dětským hřištím v ulici Nová Pasířská a k rozhledně Petřín. 

Strážníci kontrolovali především veřejný pořádek, bezdomovce, dodržování návštěvních řádů parků a hřišť, pohyb cyklistů po chodnících a v menší míře také parkování vozidel.