MP Jablonec: pozitivem jsou výsledky i příjem nových strážníků

Jablonecká městská policie předložila zastupitelům pravidelnou zprávu o své činnosti. Z ní vyplývá, že loni se MP významně podílela na zajištění veřejného pořádku ve městě i mnoha akcí společně se složkami IZS, především s Policií ČR. Zvýšil se podíl dobrých výsledků přímého výkonu služby, pozitivní je preventivní práce i vyšší využití asistentů prevence kriminality. I když práci městské policie i v roce 2022 ovlivňovala epidemiologická situace a příchod válečných běženců z Ukrajiny, podařilo se přijmout několik nových strážníků.

„Úspěchem loňského roku bylo také přijetí nových zaměstnanců, což se dlouhodobě v předchozích letech nedařilo. A to lze přičíst opatřením vedoucím ke stabilizaci personálního stavu MP, které přijalo zastupitelstvo loni,“ konstatuje ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

V současné době má MP Jablonec nad Nisou celkem 48 zaměstnanců, z čehož je 44 strážníků a čtyři civilní zaměstnanci (APK). V roce 2022 se vedení MP podařilo motivovat současné pracovníky i získat nové prostřednictvím pobídek pro udržení a získání zaměstnanců, jako je přidělení služebního bytu, náborový příspěvek, vyšší hodnota stravenek, věrnostní jednorázový příspěvek, příspěvek na rekondiční pobyt, rekondiční volno a příspěvek na podporu zdraví a prevenci onemocnění.

„Tato opatření zcela nepochybně přispěla k získání čtyř nových strážníků, v procesu náboru máme nyní dalších sedm uchazečů. Díky chystaným odchodům současných strážníků do starobních a invalidních důchodů máme reálnou možnost doplnit v krátkém časovém horizontu personální stav na úroveň nutnou pro zajištění služby,“ informuje ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

V průběhu roku 2022 odhalila jablonecká MP celkem 6 629 přestupků, což je o 1 134 přestupků více než v roce 2021, přičemž největší nárůst se objevil v dopravě, v porušování vyhlášek a nařízení obce a v porušování zákona o odpadech. „Celkem 3 925 přestupků jsme řešili příkazem na místě v celkové částce 1 919 830 Kč. Domluvou bylo řešeno 1 230 přestupků a k dalšímu řízení jsme předali správnímu orgánu 1 345 přestupků,“ kladně hodnotí jablonecký primátor Miloš Vele.

Hlídky MP se zaměřily na kontroly vytipovaných lokalit, jako jsou parky a dětská hřiště, centrum města a okolí jablonecké přehrady. „Některá místa byla vybrána na základě stížností obyvatel, další dle konkrétních zjištění okrskářů a asistentů prevence kriminality (APK),“ upřesňuje Tomáš Svačina, manažer prevence MP.

Významnou součástí městské policie jsou strážníci – okrskáři. „Jablonec má sedm okrsků se svými strážníky, které mohou lidé oslovovat přímo s konkrétními problémy. Okrskář má o daném území detailnější a ucelenější informace, podstatně rozsáhlejší osobní a místní znalost a kontaktní místo přímo v lokalitě. Informace, které občané okrskářům sdělují nebo které okrskáři zjistí samostatně, se dále využívají při plánování hlídkové a obchůzkové činnosti hlídek MP, při plánování nasazení radaru k měření rychlost nebo se po analýze předávají Policii ČR. Využíváme je také k vytipování míst pro osazení mobilních kamer,“ sděluje ředitel Švarc.

Městský kamerový systém, jenž pošel 3. etapou modernizace, má v současné době 38 kamerových bodů, na kterých je celkem 48 kamer, z nichž je 33 otočných, 15 IP stacionárních a čtyři jsou mobilní. Kamerový systém, do kterého má kromě městské policie přístup oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu a Policie ČR, byl loni využitý při celkem 229 událostech. „Během roku 2022 oddělení prevence MP společně s oddělením správy veřejné zeleně umístila ve městě fotopasti, od října 2022 pořídila nové dvě mobilní kamery v na sídlišti Na Vršku,“ říká Svačina.

Městská policie spolupracuje se všemi složkami IZS, s jabloneckou nemocnicí, azylovým domem, Českým červeným křížem a Útulkem Dášenka. Aktivní je v oblasti prevence, kde se věnuje edukativním přednáškám pro děti z mateřských, základních i středních škol, nezapomíná však ani na seniory.

V současné době pracují při městské policii tři asistenti prevence kriminality, kteří během loňského roku upozornili celkem 1 842 občanů na porušování zákonů a obecně závazných vyhlášek. „Konkrétně se jednalo o 612 kouřících osob na místech, kde je to zakázané, 457 požívání alkoholu na místech zakázaných obecně závaznou vyhláškou města, 378 majitelů nemělo svého psa připnutého na vodítku, 96 události se týkalo porušování veřejného pořádku a 12 souviselo s dopravou,“ vypočítává Svačina.

MP hospodařila loni s rozpočtem ve výši necelých 41 mil. korun. Pořídila z něj např. nové služební vozidlo za 890 tis. Kč, výměna kamer přišla na téměř jeden milion, 204 tis. stál inteligentní ukazatel rychlosti a 803 tis. korun bylo vynaložených na obměnu výstroje strážníků. V současné době má MP šest vozidel.