Městská policie žádá o dotace ministerského programu

Městská policie Jablonec nad Nisou žádá o dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na tři projekty: asistent prevence kriminality, rozšíření městského kamerového systému o další dva body a pobytový dětský tábor. Projekty jsou v souhrnné hodnotě 1,3 mil. korun, v případě kladného výsledku by MP Jablonec nad Nisou mohla získat něco přes milion korun z dotací. 

Asistenti prevence kriminality

Dotaci na projekt asistentů prevence kriminality využívá jablonecká městská policie úspěšně už od roku 2015. „V současné době máme víceleté financování asistentů od roku 2018 do toho letošního,“ říká Tomáš Svačina, manažer prevence kriminality jablonecké MP. „Letos ministerstvo vnitra navýšilo dotace na mzdu asistentů z 20 na 22 tisíc korun,“ dodává Svačiny, podle kterého se náklady projektu vyšplhaly na téměř 700 tis. korun, dotace by činila 617 tis.

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) o dva body

„Obyvatelé žijící okolo Tyršova parku si dlouhodobě stěžují na porušování veřejného pořádku. Proto jsme připravili chceme rozšířit MKDS o kamerový bod umístěný ve východní části městského parku poblíž vchodu z ulice Fügnerova,“ konstatuje manažer prevence kriminality. Realizací projektu vznikne druhý kamerový bod, který pokryje východní stranu Tyršových sadů od zimního stadionu a důležitého dopravního uzlu v ulici Pražská až po vstup do sokolovny včetně problémové vietnamské večerky. „Kamera také bude zabírat značnou část parku včetně dětského hřiště,“ vysvětluje Svačina s tím, že kamerový bod bude osazen otočnou mobilní kamerou s datovým připojením prostřednictvím LTE, výstup bude integrován do platformy Security Center. Další možností, kterou takový bod nabízí, je i využití analytických funkcí, např. detekce hladiny hluku, čímž se dá kontrolovat rušení nočního klidu. Vznik bodu MKDS je vyčíslený na 298 tis. korun, dotace by měla činit 238 tis. Kč. 

Druhým plánovaným bodem MKDS je kamera v ulici Československé armády. „Ta bude sledovat strategicky důležitou pozemní komunikaci, která je hlavním tranzitem pro cestu mezi PLR a SRN, průmyslovou zónu,“ popisuje Tomáš Svačina. Jak průmyslová zóna, tak zástavba rodinných domků se v této lokalitě rozrůstá, navíc je zde ubytovna pro sociálně slabé a věznice Rýnovice, kde vykonává trest odnětí svobody cca 550 vězňů a každý den se odtud vězni buď eskortují nebo propouští na svobodu. V rámci projektu vznikne jeden kamerový bod s dálkově ovládaným servopohonem s úhlem otáčení 360° a s výkonným zoomem. Kamerový bod bude na stožáru veřejného osvětlení na kruhovém objezdu křižovatky ulic Československé armády a silnice I/14 směr Liberec. Náklady jsou vyčíslené na téměř 200 tis. korun, přičemž dotace by měla činit necelých 160 tisíc.

Statutární město Jablonec nad Nisou buduje městský kamerový dohlížecí systém od roku 2000, v současné době jej tvoří celkem 33 kamerových bodů.

Výchovně vzdělávací pobytový tábor 

„Cílem projektu je uspořádat výchovně vzdělávací pobytový tábor pro děti ve věku 10-16 let ze Základní školy Liberecká 31. Jsou to děti ze sociálně slabých rodin ohrožené sociálním vyloučením,“ upřesňuje projekt Tomáš Svačina a dodává, že připravovaný program tábora je zaměřený tak, aby děti řešily situace z reálného života. „Důraz klademe na základy hospodaření a nakládání s penězi. Dále se zaměříme na rozvoj komunikačních schopností a tvořivosti, zařazeny jsou i prvky arteterapie. Forma pobytového tábora by měla dětem ukázat i jiná místa, než kde se běžně pohybují,“ uzavírá manažer prevence kriminality MP. Součástí tábora budou sportovní hry, výlety na kole i pěší. 

Tábor je koncipován v jednom turnusu na pět dní pro 15 dětí, které budou vybírány společně s pedagogy školy v Liberecké 31 a pracovníky OSPODu. Náklady se rovnají 80 tisícům korun a dotace by měla být 56 tisíc korun. 

Foto ilustrační