Městská policie přednášela seniorům

Koncem dubna požádala jablonecká organizace Svazu tělesně postižených o spolupráci městskou policii.  

Preventisté městské policie připravili prezentaci zaměřenou na bezpečné chování a dopravu a v závěru odpovídali na množství dotazů, týkajících se těchto oblastí ale i problémů, které postižené občany trápí a znesnadňují jim například pohyb po komunikacích. „Setkání proběhlo v přátelské atmosféře v budově radnice a prezentaci shlédlo téměř 50 členů uvedené organizace“ zhodnotil besedu se seniory Miloslav Lejsek z oddělení prevence a vzdělávání MP Jablonec nad Nisou.