Magistrát chystá Portál Jablonečana

Jablonečtí radní rozhodli, že statutární město požádá o dotaci na projekt pracovně nazvaný Portál Jablonečana z ITI v rámci aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou. Ten se bude realizovat po etapách, jeho cílem je přiblížit úřad občanům a zjednodušit postupem doby vyřizování co největšího procenta záležitostí tak, aby lidé museli navštěvovat úřad co nejméně.

Podnět k podání žádosti o dotaci z 29. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 E-government a kybernetická bezpečnost (ITI) – SC 1.1 (MRR, PR) na projekt Portál Jablonečana vzešel od komise pro digitalizaci. „Jde o to, aby běžný občan co největší procento svých záležitostí vyřídil z pohodlí svého domova bez nutnosti zajít na úřad. Mnoho inspirací nacházíme v podobných projektech, jako je Portál Pražana, Plzeňský portál nebo ten v sousedním Liberci,“ říká náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík s tím, že projekt pro žádost o dotaci je připravený, nyní je třeba stanovit priority, podle kterých budou jednotlivé agendy digitalizované. „Pak necháme detailně zanalyzovat procesy vybraných agend, abychom byli schopní připravit úspěšnou studii proveditelnosti projektu Portál Jablonečana i následně zadávacího řízení,“ vysvětluje Chuchlík.

Definitivní rozhodnutí, které projekty budou do ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou zařazené, musí padnout v únoru. Jelikož celý projekt musí být ukončený do června roku 2029, bude se realizovat po etapách s postupným zaváděním digitalizace prioritních agend magistrátu. „Díky rozložení do etap bude možné digitalizovat agend více a také jejich funkčnost dobře odzkoušet. Je třeba vybrat ty, které budou v digitální formě atraktivní pro Jablonečany, aby tak portál hojně využívali,“ připomíná náměstek Chuchlík.