M. Kroupa: Setkání s občany jsou pro mě důležitá

Jablonec nad Nisou - Na základě podnětu od občana Jablonce nad Nisou by se do budoucna měly snížit časté výpadky elektrické energie v městských částech Kokonín a Vrkoslavice. Primátor Jablonce nad Nisou Milan Kroupa na jednání s ČEZ Distribuce, a. s. domluvil úpravu míst, kde opakovaně docházelo k poruchám.

Město Jablonec nad Nisou tradičně pořádá setkání s občany. Od dubna mají občané další možnost, jak se setkat s primátorem města a probrat s ním, co potřebují. V rámci dubnových „Otevřených dveří kanceláře primátora“ byly předmětem schůzky také časté výpadky elektrické energie v Kokoníně a Vrkoslavicích. „Když dojde k výpadku, znamená to nejen zhasnutí světel, ale v mnoha případech také nefungující topení či čerpadla ve studních. Obzvlášť pro rodiny s dětmi a seniory jsou tak opakované výpadky elektřiny velikým problémem,“ vysvětluje primátor Milan Kroupa.

Dodávky elektrické energie zajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.  „V úterý jsem se setkal se zástupci ČEZ Distribuce, a. s. Výsledkem jednání je úprava rizikových míst, kde při zhoršených povětrnostních podmínkách hrozí pád větví i stromů do vedení vysokého napětí. Společnost přislíbila, že práce spojené s výsekem dřevin budou hotové do konce roku 2019,“ informuje Kroupa a upřesňuje, že ořezy a kácení dřevin budou prováděny opravdu pouze v místech, kde hrozí nebezpečí pádu větví a stromů do vedení.

V dubnu odstartovala tradiční setkání vedení města s občany. V květnu jsou naplánovány setkání ještě tři, a to v úterý 7. května v Kulturním domě Kokonín, další pak ve čtvrtek 9. května pro části Šumava a Jablonecké Paseky ve školní jídelně ZŠ Na Šumavě a závěrečné setkání se uskuteční 14. května v ZŠ Pasířská pro obyvatele Žižkova Vrchu. Setkání s občany se konají od 17 hodin.

Nejbližší Otevřené dveře primátora se budou konat 15. května v době od 8 do 22 hodin. Na schůzku s primátorem je lepší se objednat předem, a to na telefonním čísle 483 357 184 nebo e-mailu hujerova@mestojablonec.cz. V některých případech může primátor přijet i za občany. Kdo by měl zájem o neformálnější setkání a bude si chtít trochu zasportovat, může vyrazit s primátorem na kolo, a to ve čtvrtek 16. května z Mírového náměstí. Bližší informace budou zveřejněny na Facebooku a webu města.