Kontrola dodržování vyhlášky o provozování hazardních her

Začátkem října proběhla ze strany magistrátu města Jablonec nad Nisou kontrola kasin ve městě. Z ní vyplývá, že všech 10 kontrolovaných subjektů uvedených v příloze č. 1 vyhlášky splnilo podmínky, které jim vyhláška ukládá. Kontrola se netýkala provozovny kasina na adrese 28. října 91/2, neboť z vlastního rozhodnutí ukončilo provoz a to dle rozhodnutí MF ČR k 16. 9. 2017. 

Kontroly prověřují dodržování zásad stanovených zastupitelstvem, které jsou nedílnou součástí OZV 3/2015 města Jablonec nad Nisou z hlediska dodržování závazků stanovených příslušnou Smlouvou o spolupráci a podmínek platných Zásad statutárního města Jablonec nad Nisou pro provozovatele hazardních her na adresně vymezených místech. 

Zastupitelé v souladu s rozhodnutím provozovatele ukončit činnost na adrese 28. října 91/2 zároveň schválili novou obecně závaznou vyhlášku č. 8/201, kterou se mění příloha č. 1 k OZV 3/2015. V Jablonci nad Nisou je nyní povoleno provozování kasin na 10 adresních místech.