Kokonín se připojí na čistírnu odpadních vod v Rychnově

Zastupitelé na svém prvním zasedání v letošním roce odsouhlasili smlouvu mezi městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností (SVS a. s.) o spolupráci na projektu napojení Kokonína na čistírnu odpadních vod v Rychnově u Jablonce nad Nisou. K tomu by mělo dojít v letech 2019-2021.  

Vybudování kanalizace a napojení Kokonína na rychnovskou čističku je projekt SVS, na němž se město bude finančně podílet a spolupracovat. „V současné době je již podaná žádost o podporu financování z OPŽP. Jak to dopadne, budeme vědět zhruba za půl roku. Je to další krůček k tomu, abychom se dočkali napojení Kokonína na rychnovskou čistírnu odpadních vod,“ uvedl Lukáš Pleticha, náměstek primátora pro rozvoj města, který je dlouholetým zastáncem současného řešení. Původní záměr SVS postavit čistírnu přímo v Kokoníně narazil na odpor tamních obyvatel. Město se nakonec s SVS dohodlo na vybudování kanalizace a stoky a jejího napojení na čistírnu v nedalekém Rychnově. Investorem celého projektu, který spočívá jednak ve zmíněném vybudování kanalizace a jednak v rozšíření kapacity stávající čistírny, je SVS. Město se ve schválené smlouvě zavazuje k úhradě poloviny částky ze spoluúčasti k poskytnuté dotaci. Projektová dokumentace na všechny části je již zpracovaná včetně příslušných povolení. „Předpokládaný termín realizace je závislý na termínu poskytnutí dotace, dále na výběru dodavatele a připadá tak cca do období let 2019 až 2021,“ konstatuje Pleticha. 

Projekt se může ucházet o dotaci na Ministerstvu životního prostředí i z toho důvodu, že společnost SVS je po loňském odkupu podílu francouzské Veolie společností bez zahraniční majetkové účasti.