Jablonecký magistrát může lépe komunikovat s neslyšícími

Jablonec se připojil k projektu Bezbariérová komunikace pro neslyšící a má nyní k dispozici dva tablety pro lepší komunikaci s neslyšícími klienty. Prostřednictvím tabletů od organizace Tichý svět je možné se připojit na Tichou linku, kde je připravený tlumočník k překladu hovoru do znakového jazyka nebo k jeho přepisu. 

Organizace Tichý svět začala s tlumočením online do znakové řeči prostřednictvím tabletů nejprve v nemocnicích, kde tento způsob komunikace dobře funguje. „Nyní nabídli spolupráci také úřadům. A my jsme přijali,“ říká jablonecký náměstek primátora pro oblast sociální Miloš Zahradník a dodává: „Na práci se dvěma tablety k tlumočení se zaškolily dvě pracovnice ze sociálního odboru s jednou náhradnicí. Tlumočení však bude moci užívat celý úřad, jen je třeba si schůzku nejprve domluvit.“ 

Znakový jazyk se od běžné češtiny liší

Ne každý neslyšící rozumí psanému textu a proto je tu Tichá linka. „Psanému textu rozumí zpravidla jen ti, kdo přišli o sluch v pozdějším věku. Neslyšící od narození používají znakový jazyk, jenž se od běžného psaného jazyka liší. Online Tichá linka na obrazovce tlumočí buď do znakového jazyka a naopak, nebo přepisuje mluvený text do psaného,“ vysvětluje způsob tlumočení vedoucí sociálního odboru Martina Rosenbergová, jedna ze zaškolených pracovnic.

Jeden tablet je ve 4. patře radnice, číslo dveří 436, druhý ve 3. patře, číslo dveří 317. Informace o možnosti komunikace prostřednictvím Tiché linky se objeví na webu a FB Tichého světa a v informačním centru v přízemí jablonecké radnice. Na předem dojednanou schůzku může být tablet k dispozici i na jiném místě úřadu.  

20.000 spojení 

„Tichý svět provozuje linku od roku 2008, od roku 2015 pak nabízí také přepis mluveného textu pro lidi, kteří neznakují, tedy především pro starší lidi, kteří už špatně slyší, ale nemají problém se čtením. Ročně máme přes 20.000 spojení, služba je zdarma a nonstop,“ konstatuje Michal Procházka z Tichého světa s tím, že v neziskovce pracuje 16 zkušených tlumočníků a pět neméně zkušených přepisovatelů. 

„Tlumočník a přepisovatel tlumočí vše, co se při jednání řekne – je proto dobré mluvit stručně a výstižně, omezovat se na základní informaci,“ radí Procházka a dodává, že na jeden hovor je rezervováno přibližně 20 minut. Výhody Tiché linky jsou podle něj nesporné: „Tlumočník je dostupný kdykoli a kdekoli. Pokud je dopředu zadaná rezervace k tlumočení nějakého jednání, pak klient nemusí čekat ve frontě. Bez rezervace je třeba chvíli vyčkat. Ale čekací doba není dlouhá.“

Projekt Tichá linka: https://www.tichysvet.cz/sluzby-pro-neslysici/tlumoceni-a-prepis

Odstraňování bariér je důležité

Jablonecký magistrát se snaží bezbariérovost úřadu vylepšovat každý rok. „Jeden tablet pro online tlumočení jsme do informačního střediska v přízemí radnice, kde je i komunikátor pro nedoslýchavé, zakoupili už v minulosti. Další bezbariérovost pro jakkoli hendikepované občany zajišťují výtahy v obou objektech, v radnici navíc i plošiny, samootevírací dveře a bezbariérové toalety. Na Mírovém náměstí i v ulici Komenského jsou zvukové majáky, jež nasměrují nevidomé na informační centrum v radnici. U obou budov je také vyčleněné parkovací místo. „V případě potřeby může úředník v radnici sejít za hendikepovaným klientem do informačního centra v přízemí. Pro maminky s dětmi jsou pak v obou budovách přebalovací pulty na veřejných dámských toaletách,“ připomíná náměstek Zahradník, jenž vyjádřil potěšení nad další službou, kterou úřad odstraňuje bariéry a přibližuje se občanům.   

Kromě Jablonce nad Nisou a krajského úřadu se k projektu Bezbariérová komunikace pro neslyšící připojil v kraji ještě liberecký magistrát a Městský úřad v České Lípě.