Jablonecká městská policie pokračuje v rozvoji

Jablonecká městská policie požádá o dotační prostředky z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Dotace chce využít na dva projekty asistentů prevence kriminality a na projekt rozšíření kamerového systému. Celkové náklady na všechny projekty jsou odhadnuté na 2,3 mil. korun, přičemž v případě úspěchu by dotace měly činit 1,9 mil. korun.

Jablonec nad Nisou – MKDS CAKV-2023

V rámci projektu MKDS - CAKV budou v ulici Janovské doplněné další dvě kamery schopné číst registrační značky vozidel a data předávat do centrální databáze automatické kontroly vozidel (AKV). Součástí projektu je i instalace mobilní kamery s provozem na síti LTE. Kamera je určená pro vozidlo městské policie a bude integrovaná do ovládací platformy MKDS. Náklady jsou odhadnuté na 711 tisíc korun a MP žádá dotaci ve výši 534 tis. korun.

Od roku 2000 je Jablonec nad Nisou postupně pokrytý kvalitním městským kamerovým dohlížecím systémem (MKDS). „Původní analogový systém se průběžně obnovoval, základ toho digitálního s přispěním dotace ROP pořídila MP v roce 2009. Nyní má MKDS celkem 38 kamerových bodů, na nichž je 48 kamer. Kromě toho má MP k dispozici dvě mobilní kamery pořízené v roce 2021 také s pomocí dotace MV ČR,“ popisuje MKDS Tomáš Svačina, manažer prevence kriminality MP Jablonec nad Nisou, a dodává, že je doplněný i o funkci inteligentní analýzy výstupů na dvou kanálech.

S výměnou zastaralých prvků, kterou doporučil auditor, se na náklady města začalo v roce 2020. Hotové jsou tři etapy za celkem 3 miliony korun. „Páchání trestné a přestupkové činnosti je proměnlivé a kamerový systém natolik rozsáhlý, že je třeba mít nástroj pro efektivní obsluhu, využití a vyhodnocování záznamů. V roce 2022 byl proto software doplněný modulem videomanagementu, který umožňuje online videoanalýzy, a to i ze záznamu,“ upozorňuje preventista MP.

V rámci projektu se bude instalovat mobilní kamera do služebního vozidla MP včetně zdrojové a záložní napájecí jednotky i LTE modemu s externí anténou. „Pokračujeme tak v rozvoji a zvyšování efektivity současného MKDS. Systém AKV shromažďuje data o projíždějících vozidlech, což pomáhá Policii ČR při vyhledávání těch odcizených a doplňuje systém v rámci celého Krajského ředitelství Policie ČR LK. Díky přehledové kameře bude možné kvalifikovat konkrétní vozidlo nejen podle RZ, ale i podle typu a barvy,“ uvádí Tomáš Svačina a pokračuje: „Mobilní kamera ve služebním vozidle MP bude součástí pilotního projektu v ČR, záznam z ní bude přímo integrován do systému MKDS a umožní operačnímu středisku sledovat dění kolem vozidla v reálném čase. Služební vůz tak bude možné využít jako další mobilní kamerový bod např. při mimořádných událostech.“

Asistent prevence kriminality - 2023

Asistenty prevence kriminality jablonecká městská policie využívá od roku 2015. Podle slov primátora Jablonce nad Nisou Miloše Veleho se osvědčili. „V roce 2022 projekt podpořily finanční prostředky z dotací MV ČR dva asistenty. Nyní má město k dispozici celkem tři asistenty prevence kriminality a jejich finanční krytí je v rozpočtu městské policie zajištěné na rok 2023 i bez přiznané dotace,“ připomíná Vele s tím, že v případě schválené dotace vrátí MP rozpočtovanou částku do rezervy města. Odhad celkových nákladů je 1,1 mil. Kč, z čehož dotace by měla činit 864 tis. korun.

Asistenti prevence kriminality pravidelně pracují s obyvateli vytipovaných lokalit, pomáhají jim přijmout kvalitnější způsob života, a tak minimalizovat hrozbu sociálního vyloučení. „Asistenti pracují hlavně v problémových lokalitách, jako jsou Tyršovy sady, autobusové nádraží, OD Central, okolí ulic Revoluční, Dlouhá a centrum města, které denně kontrolují a komunikují s problémovými osobami,“ popisuje Tomáš Svačina s tím, že díky moderním mapovým nástrojům může městská policie průběžně sledovat vývoj vybraných přestupků. „Počet trestných činů a výjezdů sleduje Policie ČR standardními metodami. Vývoj trestné a přestupkové činnosti lez rovněž sledovat pomocí nástroje Mapy kriminality, který je přístupný prostřednictvím pilotního projektu jablonecké MP,“ uzavírá manažer prevence.

Jablonec nad Nisou – Asistent prevence kriminality (UKR)- 2023 – 2. kolo

Další projekt asistenta prevence je směrován do programu reagujícího na dopady uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. „Účelem je zajistit financování dvou asistentů, jejichž úkolem bude pravidelná pomoc s integrací ukrajinských uprchlíků, prevence sociálního vyloučení a s tím souvisejícím nárůstem trestné a přestupkové činnosti. Registrovaných ukrajinských uprchlíků je v současné době na území města 1 913. Očekáváme, že asistenti, s jejichž výběrem nám pomůže integrační centrum, pomohou zmapovat situaci nejen mezi ukrajinskými uprchlíky, ale i mezi dalšími v Jablonci ubytovanými zahraničními dělníky,“ popisuje Tomáš Svačina. Odhad nákladů na projekt je 500 tis. Kč, které poskytovatel dotace MV ČR hradí v plné výši.