Jablonecká delegace navštívila kaufbeurenský Tänzelfest

Po dvou dlouhých pandemických letech se v německém Kaufbeuren uskutečnil další ročník tradičních městských oslav Tänzelfest, na které jsou vždy zváni i zástupci z partnerských měst Ferrara (Itálie), Szombathely (Maďarsko) a Jablonec nad Nisou.

Oficiální jabloneckou delegaci reprezentoval Milan Kouřil, náměstek primátora pro ekonomiku a majetek, který se v Kaufbeuren setkal nejen se svými protějšky z ostatních měst, ale navštívil také některé části doprovodného programu. Jednou z nich byla oblíbená večerní akce Lagerleben, do které se aktivně zapojil Spolek jabloneckých dam a pánů. U jabloneckého stánku mohli návštěvníci ochutnat tradiční české svatební koláčky, regionální specialitu Kitl či jen poslouchat české lidové písně a chvíli posedět. Ti odvážnější šli dokonce do kola s našimi tanečnicemi.

V rámci koncertu dechových kapel a tradičního velkého průvodu se představila Mladá dechovka, která na Tänzelfestu pravidelně vystupuje společně se svou partnerskou kapelou Musikvereinigung Neugablonz.

Tänzelfest je nejstarší bavorskou dětskou slavností (s výjimkou 2 pandemických ročníků se koná každý rok již od 15. století) a nově je oficiálně zařazen mezi nehmotné kulturní dědictví UNESCO. Napříč generacemi se jej účastní téměř celé město ať už jako divák, organizátor či umělec. Jen v hlavním průvodu lze spatřit téměř 2000 dětí v kostýmech, 170 koňů, přes 30 alegorických vozů a 20 dechových kapel.