Jablonečané se dočkali další opravené cesty

Z vyšlapané zkratky k bazénu spojující ulice Pod Skalkou a Svatopluka Čecha se stala parková cesta. Její úpravu si vyžádali občané města, kteří pěšinu často využívali. Úprava vyšla městský rozpočet na 400 tisíc korun.  

„Došlo k rozšíření stávající pěšiny na dva metry, cesta má mlatovou úpravu se žulovou přídlažbou a odvodnění,“ popisuje Martin Černý ze správy komunikací jabloneckého magistrátu.  Celková délka cesty je 118 metrů a kromě její úpravy došlo i k úpravě okolní zeleně, vytrhaly se pařezy a odstranily nálety. „Na jaře ještě plánujeme výsadbu na doplnění veřejné zeleně, aby byl celý prostor kulturnější,“ říká Štěpánka Gaislerová z odd. veřejné zeleně. Na jarní měsíce je také naplánovaná instalace pěti sloupů veřejného osvětlení. 

O zkulturnění cesty žádali Jablonečané prostřednictvím webové aplikace otázky a odpovědi na www.mestojablonec.cz, prosba zazněla na setkání s občany a jako tip na úpravu se zkratka k bazénu objevila i v mobilní aplikaci Lepší místo, kterou jablonecká radnice využívá od května loňského roku (2015). „O spokojenosti občanů s provedenou úpravou cesty svědčí i pochvalný komentář právě na aplikaci Lepší místo,“ usmívá se primátor Petr Beitl. Průběh tipu, který byl původně označen jako neřešitelný a později zdárně dokončen, lze sledovat pod následujícím odkazem: http://www.lepsimisto.cz/tip/zkratka-z-pod-skalkou-k-bazenu