Jablonec získal dotaci na revitalizaci Novoveské vodní nádrže

Jablonec nad Nisou získal 2,6 milionu dotačních korun z EU na projekt Revitalizace Novoveské vodní nádrže v Jablonci nad Nisou. Ten se bude realizovat letos a příští rok, celkově vyjde na necelých 5 milionů korun. Výsledkem bude vodní nádrž s vhodnými podmínkami pro život chráněných živočichů a rostlin. 

Město nyní vyhlásí výběrové řízení na stavební firmu, která se revitalizace ujme. Práce by měly trvat od září tohoto do října příštího roku, po dokončení by nádrž měla být rozdělená na dvě části. „Mělčí část se stane biotopem poskytujícím útočiště zvláště chráněným živočichům – obojživelníkům nebo některým druhům hmyzu, např. vážek. V hlubší části nádrže pak počítáme s malým chovem ryb,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík. 

„O dotaci z Fondu soudržnosti Operačního programu Životní prostředí jsme požádali v loňském roce. Nyní nám byla přidělená ve výši 2,6 milionu korun, přičemž celková hodnota projektu je vyčíslená na 4,7 milionu korun,“ konstatuje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová. 

Novoveská vodní nádrž při soutoku Černostudničního a Novoveského potoka je dlouhodobě neudržovaná a tomu odpovídá i její technický stav, který se město rozhodlo napravit a připravilo projekt její revitalizace. Ten zahrnuje nové výpustě a bezpečnostní přeliv, nové napouštěcí potrubí z Černostudničního potoka, opravu opevnění hráze, betonových i kamenných zdí a odtěžení sedimentů, z nichž část bude využitá na navýšení dna v nejhlubší části koupaliště tak, aby jej bylo možné kompletně vypustit, a část na navýšení hráze na severovýchodní straně mezi současným brouzdalištěm a kamennou opěrnou zdí. 

Projekt je spolufinancován z EU z Fondu soudržnosti - Operačního programu Životní prostředí