Jablonec žádá o dotaci na podporu architektonické soutěže

Oddělení dotací (ODO) jabloneckého magistrátu předložilo žádost o dotaci na architektonickou soutěž o návrh Mateřské školy U Přehrady. Pokud bude Jablonec úspěšný, zaplatí se z dotace část výdajů na ceny a odměny v architektonické soutěži. Město může získat státní dotaci maximálně 400 tis. korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo na konci března výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+, podprogramu Architektonické a urbanistické soutěže obcí. „Výzva chce podpořit obce, které pořádají architektonické a urbanistické soutěže, a to dotováním části nákladů na ceny a odměny účastníků. Žádosti je třeba podat do konce května, žádat mohou obce z celé České republiky, které vyhlašují otevřené architektonické nebo urbanistické soutěže,“ vysvětluje cíl dotační výzvy Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu s tím, že maximální výše poskytnuté dotace je 400 tis. Kč (tj. 36,4 %).

Celkové náklady na ceny a odměny v architektonické soutěži MŠ U Přehrady se rovnají částce 1,1 mil. korun, přičemž autor vítězného návrhu získá 500 tis. Kč, za 2. místo se uděluje 300 tis. a 200 tis. za místo třetí. Sto tisíc je pak určených pro neoceněný návrh přinášející pozoruhodné dílčí podněty a řešení. Statutární město zveřejnilo na svém webu 24. března architektonickou soutěž na návrh Mateřské školy U Přehrady – jde o architektonickou soutěž pro projekt Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou zařazený v ITI Liberec – Jablonec nad Nisou, přičemž soutěžní návrhy je možné odevzdávat do 6. června do 14 hodiny.