Jablonec vyhlásí dotační programy pro sport, kulturu, vzdělávání, sociální péči a zdravotnictví

Od 20. prosince mohou zájemci podávat své žádosti do dotačních programů, které vyhlašuje statutární město Jablonec nad Nisou. Žádostí na předepsaných formulářích bude oddělení školství, kultury a sportu přijímat do 15. ledna příštího roku. Až do 20. prosince je možné žádosti konzultovat s jednotlivými administrátory.   

Jablonec svůj dotační program ve zmíněných oblastech vyhlásil poprvé letos na začátku roku. Maximální dotace i pro rok 2018 může činit až 80 %, předpokládaná alokace v městském rozpočtu je 4,7 milionu korun. Podané žádosti budou v únoru a březnu hodnotit příslušné komise, od dubna do června je pak posoudí rada nebo zastupitelstvo města. 

Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2018 se týkají výchovy a vzdělávání dětí a mládeže; kultury a volnočasové aktivity občanů – zvláště dětí a mládeže (pravidelná celoroční činnost, kulturní akce); sportu a tělovýchovy (pravidelná celoroční činnost, sportovní akce); služeb v oblasti sociální péče a zdravotnictví. 

Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které jsou dostupné na webu města. „Než však vyplněné formuláře odevzdají, mohou žadatelé přijít na konzultaci s jednotlivými administrátory dotačních programů, a to až do poledne 20. prosince. Jména administrátorů najdou zájemci právě v dotačních programech na městském webu,“ říká Jiří Kubsch z oddělení školství, kultury a sportu, který připomíná, že originál žádosti podepsaný statutárním zástupcem musí být podaný od 20. prosince 2017 do 15. ledna 2018 do 12 hodin. 

Žádost je možné podat osobně v informačním středisku v přízemí radnice nebo ji zaslat poštou na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.  „Obálku s čitelnou adresou žadatele je třeba označit nápisem Dotační program a přidat jeho přesný název, opatřit razítkem, případně podpisem uchazeče, či jeho zástupcem,“ apeluje Kubsch. Zároveň je nutné naskenovat originál žádosti včetně podpisu a všech příloh a ve formátu pdf zaslat elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v příslušném dotačním programu. „Jde však pouze o informativní zprávu, která nenahrazuje podání osobní nebo poštou,“ připomíná Jiří Kubsch. 

Elektronicky lze žádost podat také, a to opět dvěma způsoby. Jednak prostřednictvím datové schránky MMJN (wufbr2a), jednak e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem ve formátu pdf na e-mailovou adresu epodatelna@mestojablonec.cz. Lhůta pro podávání je stejná, tedy do poledne 15. ledna 2018.