Jablonec koupí třetí mobilní kameru

Loni pořídila jablonecká městská policie dvě mobilní kamery, jejichž užívání je téměř neomezené. Po dobrých zkušenostech s jejich provozem bude letos kupovat kameru další. Zaplatí za ni 205 tis. Kč včetně DPH.

Dvojice mobilních kamer pořízených loni nepotřebuje vnější zdroj napájení a kabelové připojení. Tyto parametry umožňují téměř neomezené užití. „V praxi se nám velmi osvědčily., proto jsme se rozhodli pro nákup další kamery,“ říká ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc. 

V současné době probíhá třetí etapa revitalizace celého městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). Během proticovidových opatření poklesla četnost trestné činnosti a přestupků, nyní se však podle Švarce dá předpokládat vzhledem k současné situaci – energetické krizi a konfliktu na Ukrajině - nárůst kriminality na úroveň let před pandemií.

„Především jde o koncentrací osob například v nákupních střediscích, na rekreačních plochách apod., hrozí riziko vyššího počtu vloupání do motorových vozidel a krádeže pohonných hmot z nich, ale krádeže obecně či výtržnictví,“ jmenuje možná rizika ředitel MP s tím, že mezi takto exponovaná místa patří zvláště jablonecká přehrada. „Nad touto oblastí je proto třeba mít dohled i prostřednictvím MKDS, jelikož se množí poznatky o vysoké kumulaci osob různých národností v okolí nádrže, a to zejména v okolí sídla Povodí Labe a občerstvení, kde se prodává alkohol,“ dodává Michal Švarc. 

Jablonecký městský kamerový systém tvoří celkem 54 kamer na 41 kamerových bodech, naposledy se MKDS rozšiřovalo v roce 2021 o dvě mobilní kamery, k nimž nyní přibude třetí.