Informační středisko magistrátu obslouží denně přes 130 klientů

Informační středisko magistrátu v přízemí radnice na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou navštívilo v uplynulém roce téměř 35 tisíc lidí. Pracovnice na třech přepážkách obslouží měsíčně v průměru 2800 klientů. 

„Největší zájem je o služby ověřování podpisů a dokladů, na této agendě obsloužíme kolem 500 klientů měsíčně,“ konstatuje vedoucí informačního střediska Helena Fridrichová.  
 
„Primárně v informačním středisku poskytujeme služby spojené s úřadem, ale celoročně je zde umístěn i pult s turistickými informacemi a propagačními materiály. V období letní sezony, kdy do Jablonce zavítá množství turistů, je tu pro dotazy návštěvníků k dispozici pracovník Jabloneckého kulturního a informačního centra. Máme zájem na tom, aby z radnice odcházeli jablonečtí občané i turisté spokojení s vyřízením své záležitosti,“ říká tajemník magistrátu Marek Řeháček. 

Vnitřní informační středisko magistrátu kromě zmíněné služby ověřování nabízí agendu Czech point, funguje jako podatelna, pokladna, je zde možné dobít Opuscard, zakoupit parkovací kartu či získat informace o chodu úřadu. 

„V současné době jednáme s KORIDEM o možnosti zřídit v informačním středisku magistrátu kontaktní místo Opuscard/IDOL, které by vydávalo a vyměňovalo karty na počkání,“ prozrazuje tajemník Řeháček. 

Informační středisko magistrátu slouží v přízemí radniční budovy od 30. června 2014, kdy bylo slavnostně otevřeno v zrekonstruovaných prostorách, o které se původně dělilo turistické informační centrum s Městskou galerií MY. Moderní odbavovací hala nabízí kromě přepážkových pracovišť i místo, kde mohou si mohou občané sjednat schůzku s odpovědným úředníkem magistrátu. Tuto službu využívají zejména senioři nebo občané s handicapem. 

I v roce 2017 dosahoval počet klientů obsloužených v informačním středisku 35 tisíc.