Hřbitovy se chystají na Památku zesnulých

Statutární město Jablonec nad Nisou vlastní sedm hřbitovů - hlavní, urnový, Jablonecké Paseky, Vrkoslavice, Kokonín, Rýnovice a Proseč. Jejich údržba ročně stojí 1,7 milionu korun. Za opravy cestiček, kamenných zdí a dalších součástí hřbitovů jablonecká radnice letos zaplatila 70 tisíc korun. Dalších téměř 700 tisíc stála obnova unikátní mozaiky.  

Vedení města se každoročně snaží přispět k lepšímu vzhledu hlavního jabloneckého hřbitova v ulici Na Roli. Po nákladné kompletní rekonstrukci smuteční síně v roce 2013 za téměř 4 miliony korun, přišel na řadu domek hřbitovní správy. V letech 2014 a 2015 dostal novou střechu a okna, vstupní dveře i fasádu. Rekonstrukcí také prošly toalety pro veřejnost v zadním traktu budovy. Opravy se dočkala i dlažba ve vstupním prostoru hřbitova a hřbitovní brána. To vše za dva miliony korun. 

Letos došlo po čtyřleté práci restaurátorů k obnovení hrobky významné jablonecké rodiny Pfeiffer Kral, která se nachází v pravém rohu hlavního hřbitova a je součástí hřbitovní zdi do ulice Na Roli. „K opravě hrobky jsme se rozhodli v roce 2012 a nechali jsme odborně sejmout to, co zbylo z mozaiky, která celé hrobce dominovala. Mozaiku se díky pečlivé práci restaurátorského týmu paní Kracík-Štorkánové podařilo zrekonstruovat do původní podoby. Náklady ve výši 475 tisíc korun jsme uhradili z městského rozpočtu, pouze na sejmutí mozaiky jsme měli dotaci 50 tisíc korun od Severočeského muzea“ říká Miloš Vele, náměstek primátora.

„Zároveň s osazením mozaiky restaurátoři hrobku očistili, ošetřili kamenné prvky a také velký bronzový medailon, který je další dominantou hrobky Pfeiffer Kral,“ doplňuje Dana Försterová z odb. správy majetku. Tyto práce stály cca 250 tisíc korun. Další bronzové prvky a písmena, která na hrobce byly a v minulosti zmizely díky zlodějům, se v současné době doplňovat nebudou. V příštích letech radnice plánuje opravit cesty na hřbitově, s tím související rozvody inženýrských sítí a také úpravu zeleně.

Dušičky 2017

S blížícím se dnem Památky zesnulých, který připadá na čtvrtek 2. listopadu bude o tomto víkendu 26. a 27. října prodloužena otvírací doba hřbitovů od 7 do 19 hodin. Ve stejnou dobu budou městské hřbitovy otevřené i na Dušičky 2. listopadu. 

V neděli 29. října se ve 14 hodin za přítomnosti primátora města Petra Beitla na rozptylové loučce na hlavním městském hřbitově v ulici Na Roli uskuteční tradiční pietní shromáždění u příležitosti svátku Památka zesnulých.