Hornická krajina Krušnohoří se blíží do UNESCO

Projekt Montanregion Krušnohoří, který usiluje o zápis hornické kulturní krajiny do seznamu celosvětového dědictví UNESCO, se opět o významný krok přiblížil ke svému cíli. Již byl zapsán na indikativní seznam památek UNESCO ČR, což je předpokladem k podání společné sériové německo-české žádosti výboru UNESCO v Paříži.

Díky kvalitní práci týmu české části projektu v čele s Ústeckým krajem se podařilo dosáhnout zápisu na indikativní seznam za pouhé dva roky, což představuje jeden z nejkratších termínů v rámci ČR. Hornická kulturní krajina je v žádosti reprezentována výběrem šesti českých lokalit souvisejícími s montánními dějinami Krušných hor. V Ústeckém kraji jde o historické hornické město Krupka se štolou Starý Martin a vrch Mědník, unikátně dochovanou krajinu formovanou těžbou a zpracováním rud po dobu téměř sedmi století. V západní části pohoří pak historické hornické město Jáchymov, město Horní Blatná s Blatenským vodním příkopem, sejpoviště u Božího Daru a důl Mauritius v Hřebečné. Na saské straně je vybráno celkem 43 lokalit, například historická hornická města Annaberg, Marienberg, Freiberg a řada pozůstatků po dolování v německé části Krušnohoří.

„Projekt Montanregion představuje památky spojené s historickou těžbou drahých a obecných kovů a vedle důlních děl a hornických měst se jedná především o krajinu, poznamenanou montánní činností. Takto rozsáhlá aktivita se neobejde bez českých partnerů.

Pokud vše půjde dle plánu, mohli bychom se dočkat zapsání tohoto rozsáhlé přeshraničního kulturního statku na seznam UNESCO v roce 2015“, vysvětlila Jana Ryšánková zastupující Ústecký kraj jako hlavního koordinátora projektu.

V průběhu tohoto roku bude zpracovávána dokumentace pro společnou česko-německou nominaci, zajišťovaná na české straně pracovní skupinou Ústeckého a Karlovarského kraje. Skupina vznikne na základě smlouvy o spolupráci mezi kraji a šesti nominovanými obcemi, kterými jsou Krupka, Měděnec, Jáchymov, Horní Blatná, Abertamy a Boží Dar, o jejímž uzavření se aktuálně jedná.

Dne 24. 2. 2012 byl Montanregion zapsán na indikativní seznam památek UNESCO ČR, což je předpokladem k podání společné sériové německo-české žádosti výboru UNESCO v Paříži. O této skutečnosti oficiálně informovalo Ministerstvo kultury České republiky všechny zainteresované subjekty dne 30. 3. 2012 na jednání v Praze. Ústecký kraj se v této mezinárodní aktivitě angažuje v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj.