Právě se nacházíte:

Dožínky v Brništi

V sobotu v Brništi panovala tradiční venkovská atmosféra, konaly se tam dožínky.

Nechyběly koláče, pivo, kroje, muzika, živá zvířata, traktory a jiné zemědělské stroje. Oslavy úrody začaly v poledne v kostele díkuvzdáním za úrodu. Odtud se průvod vydal k areálu Lesního zátiší.

Po předání dožínkových věnců na návštěvníky čekala muzika, vystoupení mažoretek, dětské tvůrčí dílny. Zájemci si mohli vyzkoušet podojit krávu nebo si zastřílet na terč.