Dopravní soutěž mladých cyklistů

V Ústí nad Labem odstartovalo dvoudenní krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Na svém hřišti ho pořádají městští strážníci.

„Dopravní soutěž je určena žákům základních škol, ve které ukazují své znalosti z oblasti dopravní tématiky. Naše městská policie pořádá už páté kolo na svém dopravním hřišti v Krásném Březně, kam se sjelo sedm družstev mladší a starší kategorie. Děti se svými učiteli přespí ve Staré Olešce, kde soutěž pokračuje", řekl po zahájení soutěže náměstek primátora Jan Řeřicha.

Do Ústí nad Labem se sjely děti z celého ústeckého kraje. Utkají se ve čtyřech disciplínách – v jízdě na kole podle pravidel silničního provozu, dále musí zvládnout testy z pravidel silničního provozu, čeká je také jízda zručnosti a náročná bude zdravověda.

„Tato a jí podobné akce mají smysl, což nám dokládají statiky dopravních nehod. V loňském roce nedošlo v Ústí nad Labem k žádné smrtelné nehodě mladého cyklisty. V celém Ústeckém kraji pak došlo k jediné smrtelné nehodě na Chomutovsku. Samozřejmě chceme, aby se děti chovaly na kole zodpovědně a uměly také poskytnout první pomoc. I proto je součástí tohoto setkání zdravověda. Velký dík patří našim preventistům z městské policie, kteří se celoročně věnují nejen dopravní výchově, ale s dětmi diskutují také o šikaně a dalších závažných problémech“, doplnil náměstek primátora Jan Řeřicha.

Program pro začínající cyklisty vyhlašují Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Ústředním automotoklubem České republiky, Autoklubem České republiky a Českým červeným křížem.

www.usti-nad-labem.cz