Do dvou let bude mít ulice V Aleji novou tvář

Jablonec nad Nisou zrekonstruuje ulici V Aleji. Opravená bude komunikace i chodníky, přibudou parkovací místa i veřejné osvětlení. O realizaci zakázky přesahující 19 milionů korun rozhodla rada města, hotovo bude na podzim roku 2021.  

„Město vyhlásí výběrové řízení na zakázku, která je věcně a časově koordinována s projekty jiných investorů, a to na rekonstrukci plynu i rekonstrukci kanalizace a vodovodu,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček s tím, že součástí stavebních prací budou také úpravy zeleně a především výsadba nové stromové aleje. 

„Součástí zakázky v předpokládané hodnotě 19,4 mil. Kč bez DPH je rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, výstavba nových parkovacích stání, vodorovné a svislé dopravní značení i úprava napojení rekonstruovaných uličních vpustí v celé délce ulice V Aleji s úpravami křižovatek postranních ulic,“ popisuje projekt Luboš Kousal z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu a dodává, že stavba bude rozdělená do dvou částí.

Ty budou navazovat na stavbu správců sítí, proto je domluvený společný harmonogram. Pokud bude přát počasí, pak od začátku února by se měla dokončovat rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části od ulice Pivovarská směrem vzhůru až po ulici Pražskou, pak se stavba vrátí směrem dolů a od křižovatky U Remíze budou postupovat nahoru ulicí V Aleji až po koleje s předpokládaným termínem dokončení do července 2020. „Město by mělo zahájit rekonstrukci ulice letos v dubnu, a to úsekem Souběžná – Pivovarská s předběžným termínem ukončení prací v polovině října,“ nastiňuje harmonogram náměstek Roubíček. 

V roce 2021 by podle harmonogramu měl být dokončený horní úsek ulice V Aleji od ulice Pivovarská až po ulici Pražskou a dále město započne s rekonstrukcí dolní části ulice od křižovatky U Remízy po koleje. „Dokončení by mělo připadnout na polovinu října 2021 a do poloviny listopadu 2021 by se pak měla upravovat zeleň, především vysazovat nová stromová alej,“ uzavírá náměstek Petr Roubíček.