Českosaské Švýcarsko stále bojuje o možnost zápisu na seznam UNESCO

Už několik let probíhají jednání a diskuze na české i saské straně, za účasti odborníků i politiků, starostů a představitelů různých zájmových spolků. Zápis nové lokality na seznam UNESCO je dlouhodobý a složitý proces. Ač se veřejnost, české i saské obce, Ústecký kraj i Ministerstvo životního prostředí České republiky staví k zápisu kladně, saská vláda stále pochybuje.

„Je naprosto jasné, že lokalita, jako je Českosaské Švýcarsko, si titul UNESCO zaslouží. Neznám cennější přírodu v kraji, než tyto rozsáhlé lesy s unikátními pískovcovými skalami. Ústecký kraj i kolegové ze Saského Švýcarska se usilovně snaží udělat vše pro to, aby zápisu nestálo nic v cestě,“ uvedl Radek Vonka, radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

Další formální kroky budou uskutečněny v listopadu tohoto roku, kdy bude znám výsledek studie saské vlády. Nečinnost a pouhé čekání však nepřipustí organizátoři prominentního pochodu na Pravčickou bránu, který se uskuteční 10. září 2011. Iniciátoři akce nazvané „Putování za světovým dědictvím“ jsou Správa Národního parku České Švýcarsko a SPA-AG Euroregion Elbe-Labe. Hlavní koordinátor z euroregionu, Klaus Fiedler, pozval řadu politiků, odborníků, turistů a dalších významných osobností k tomuto pochodu. Svou účast mu potvrdili z německé strany zemský radní Michael Geisler, saští poslanci Marlies Volkmer, Klaus Brähmig, starostové Königsteinu, Bad Schandau, Hohnsteinu. Za českou stranu se zúčastní radní Radek Vonka a ředitel Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

„Jsem moc rád za pozvání od Klause Fiedlera na tento pochod, a věřím, že společnými silami podpoříme tuto oblast, jak jen to bude možné,“ řekl Vonka.

Po výstupu k Pravčické bráně všichni usednou k jednomu stolu a po přednáškách odborníků bude prostor pro to, aby si všichni přítomní znovu uvědomili význam této oblasti a připravili další strategii boje o titul UNESCO. Nezáleží na tom, zda budou hovořit Češi nebo Sasové, všichni budou mít 10. září stejný cíl – podpořit zápis Českosaského Švýcarska na seznam Světového přírodního dědictví UNESCO.